Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že Olympijské hry v Riu se blíží, dovoluji si Vám stručně připomenout několik základních zásad vztahujících k ochraně olympijských symbolik, jakož i dalších aspektů souvisejících s marketingem a Olympiádou.

Vážené dámy, vážení pánové,

vzhledem k tomu, že Olympijské hry v Riu se blíží, dovoluji si Vám stručně připomenout několik základních zásad vztahujících k ochraně olympijských symbolik, jakož i dalších aspektů souvisejících s marketingem a Olympiádou.

V České republice je účinný zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, který přesně jmenuje ta symbolika, která nelze volně užívat, a která jsou uveden níže:

a) olympijský symbol (tj. 5 kruhů),

b) olympijskou vlajku,

c) olympijské heslo,

d) olympijský oheň,

e) olympijskou pochodeň,

f) olympijskou hymnu,

g) olympijské emblémy a

h) výrazy „olympijský“ a „olympiáda“.

K užití olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je vždy nutný souhlas Českého olympijského výboru. V případě nedostatku takového souhlasu je Český olympijský výbor oprávněn požadovat náhradu škody, která mu byla způsobena jejich neoprávněným užitím. Zejména tedy půjde o částku, kterou by Český olympijský výbor inkasoval od sponzora za takový rozsah užití, ke kterému neoprávněně došlo.  

V případě Olympijských her se však nejedná pouze o ochranu olympijských symbolik uvedených v zákoně, ale např. i o ochranu dalších emblémů, sloganů, atp., které jsou registrovány jako ochranné známky, ať už na národní, mezinárodní, případně komunitární úrovni.  Pro letošní rok tedy úspěšně Comité International Olympique registroval např. slovní ochrannou známku RIO 2016 pro všechny třídy výrobků a služeb.

Pro marketingové akce probíhající v době Olympijských her tedy platí zásada, že komunikace by měla probíhat pouze v obecné rovině bez konkrétního odkazu či propojení na tuto událost a neměla by být užitím grafiky a slovních spojení vyvolána ve spotřebitelích přímo či nepřímo mylná představa, že inzerent je např. sponzorem, dodavatelem, partnerem či je jinak propojen s Olympijským hrami. V opačném případě totiž hrozí kromě výše uvedených rizik i tzv. nekalá soutěž dle občanského zákoníku, zejména tzv. parazitování.

S přáním pěkného dne,

Petr Kůta