Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že Evropský parlament na svých stránkách http://www.europarl.europa.eu/ zveřejnil návrh Nařízení komise (EU), kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás informovat, že Evropský parlament na svých stránkách http://www.europarl.europa.eu/ zveřejnil návrh Nařízení komise (EU), kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky. Tento návrh znění najdete zde.

 

Nařízení ve svém textu přichází například s následujícími mantinely reklamy kosmetických přípravků:

  1. Zákaz tvrzení uvádějících, že výrobek byl schválen příslušným kontrolním orgánem.
  2. Veškerá tvrzení musí být podložená příslušnými důkazy, a to v síle tvrzení, které podporují.
  3. Tvrzení nesmí výrobku připisovat jedinečné vlastnosti, pokud mají stejné vlastnosti i podobné výrobky.
  4. Z tvrzení o přísadě, kterou výrobek obsahuje, nesmí vyplývat, že výrobek má stejnou vlastnost, pokud ji výrobek nemá.
  5. Tvrzení na výrobcích musí být objektivní a nesmí očerňovat konkurenci, ani legálně používané složky /ingredience (např. vyvozuje se zákaz používání slova „bez“).
  6. Výrobek musí u příslušných tvrzení obsahovat informace, tak aby spotřebitel učinil svůj nákup na základě informovaného rozhodnutí.

 

 

Toto Nařízení dosud nebylo oficiálně publikováno, jedná se tedy dosud o navrhované znění.

 

Zároveň musíme upozornit, že i přes uvedené, dané Nařízení bude přímo účinné od 11.07.2013. Přechodné období zatím nebylo stanoveno.

 

Nařízení je svým textem velmi stručné a dovoluje řadu výkladů, proto k tomuto Nařízení vydá Evropská komise doplňující pokyny (Guidelines).

 

Uvedené nařízení bude předmětem další pracovní snídaně, kterou plánujeme na cca polovinu měsíce června, poté, kdy novela zákona o regulaci reklamy projde třetím čtením.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

 

S úctou

 

Libor Štajer