Vážené dámy, vážení pánové, rok 2010 je rokem mnoha změn: jak již provedených, tak připravovaných. Byly vydány seznamy zdravotních tvrzení, aktualizován seznam výživových tvrzení, Státní ústav pro kontrolu léčiv stupňuje intenzitu dozoru včetně zvyšujících se částek ukládaných pokut a zpřísňuje výkladová stanoviska v oblasti regulace reklamy, Ministerstvo zdravotnictví do legislativního procesu postoupilo tzv. technickou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění a Úřad pro ochranu osobních údajů vydal pro oblast farmacie několik zajímavých stanovisek.

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2010 je rokem mnoha změn: jak již provedených, tak připravovaných. Byly vydány seznamy zdravotních tvrzení, aktualizován seznam výživových tvrzení, Státní ústav pro kontrolu léčiv stupňuje intenzitu dozoru včetně zvyšujících se částek ukládaných pokut a zpřísňuje výkladová stanoviska v oblasti regulace reklamy, Ministerstvo zdravotnictví do legislativního procesu postoupilo tzv. technickou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění a Úřad pro ochranu osobních údajů vydal pro oblast farmacie několik zajímavých stanovisek.

Přestože se jedná o poměrně různorodá témata, máme za to, že je vhodné Vás s jejich obsahem a dopady seznámit. Naše advokátní kancelář si Vás proto dovoluje pozvat na náš již tradiční praktický seminář s níže uvedeným programem.

Program semináře:

1. Propagace léků

• Přehled a srovnání činnosti SÚKLu v roce 2008, 2009 a v roce 2010;

• Shrnutí sankcí, stanovisek SÚKLu;

• Pravidla reklamy léčivých přípravků v otázkách a odpovědích: přestože platí, že opakování je matka moudrosti, tak tentokrát z naší praxe vybereme několik nejzajímavějších dotazů týkajících se pravidel propagace léčivých přípravků, popřípadě rádi zařadíme (zcela anonymně) ty dotazy, které nám před seminářem zašlete

2. Pravidla propagace doplňků stravy

• výklad pravidel podle zákona o regulaci reklamy;

• zdravotní a výživová tvrzení a evropské nařízení;

• časté prohřešky a sankce.

Přestávka

3. Technická novela zákona o veřejném zdravotním pojištění:

• základní principy;

• přehled a výklad změn včetně možných dopadů;

• dopad ukončení „protikrizových“ opatření tzv. Janotova balíčku a výklad případných nových úsporných opatření.

4. Osobní údaje

• jak správně vést databáze s osobními a citlivými údaji;

• jaké jsou náležitosti souhlasu se zpracováním osobních údajů?

• problematika shromažďování osobních údajů;

• nakolik lze využít v českém prostředí souhlasy a další prohlášení týkající se ochrany osobních údajů připravená mateřskými společnostmi v zahraničí?

• zajímavá stanoviska a rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

• Očekávané změny a novinky v roce 2011

• Odpovědi na Vaše dotazy

Datum konání: čtvrtek 2. prosince 2010, 14.00 - 17.00 hod Místo konání: Andel´s Hotel, Stroupežnického 21, Praha 5 – Smíchov, (parkování vhodné v podzemních garážích nákupního centra Nový Smíchov nebo multikina Village Cinemas) Přednášející: Libor Štajer, advokát, Petr Kůta, advokát, Lucie Neubertová, právník KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. Cena: 3.600 Kč + 20% DPH (fakturace bude provedena po semináři) a zahrnuje tištěnou prezentaci a občerstvení. Kontaktní osoba a přihlášky: Kateřina Laburdová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a dotazy.

S úctou

Libor Štajer, Petr Kůta a Lucie Neubertová KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.