Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o stanovisku Ministerstva zemědělství, konkrétně Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny, v kterém mimo jiné MZe uvádí: „Potraviny opatřené etiketou a uvedené na trh před 14. prosincem 2012, které nejsou v souladu s nařízením, mohou být uváděny na trh do vyčerpání zásob. Potraviny vyrobené od 14. prosince 2012 musí být již plně v souladu s nařízením.“.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o stanovisku Ministerstva zemědělství, konkrétně Sekce potravinářských výrob – Úřadu pro potraviny, v kterém mimo jiné MZe uvádí: „Potraviny opatřené etiketou a uvedené na trh před 14. prosincem 2012, které nejsou v souladu s nařízením, mohou být uváděny na trh do vyčerpání zásob. Potraviny vyrobené od 14. prosince 2012 musí být již plně v souladu s nařízením.“.

Na základě tohoto stanoviska lze tedy konstatovat, že potravina, jejíž obal nebude splňovat náležitosti stanovené nařízením Komise (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji

a zdraví dětí, které nabývá účinnosti od 14. prosince 2012, je možné prodávat do uplynutí doby použitelnosti této potraviny.

Na druhé straně stanovisko potvrzuje, že všechny formy reklamy musí být po 14. prosinci 2012 v souladu s tímto nařízením.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zásadní stanovisko s významnými dopady a vzhledem k tomu, že na základě tohoto stanoviska je třeba objasnit některé neméně významné skutečnosti, budeme celou věc dále sledovat a dále Vás informovat tak, abychom mohli případně potvrdit, že v souladu s tímto stanoviskem budou např. dozorové orgány vykonávat svou činnost.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.


S úctou

Libor Štajer