Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o tom, že ve Sbírce zákonů byla dnes publikována dlouho očekávaná vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o tom, že ve Sbírce zákonů byla dnes publikována dlouho očekávaná vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin.

Účelem nové právní úpravy doplňků stravy je zejména odstranění duplicit a sjednocení terminologie, navazující na novou evropskou legislativu.

Mezi hlavní změny, které vyhláška dále přináší, patří:

i.        zavedení povinnosti uvádět na obalu zdravotní upozornění u doplňků stravy, obsahujících ginkgo biloba a monakolin K;

ii.        zrušení přípustné objemové nebo hmotnostní odchylky (v předchozí vyhlášce se kladná a záporná odchylka nejvýše minus 5 %, nepovažovala za klamání spotřebitele);

iii.        změna příloh vyhlášky - úprava podmínek použití některých rostlin v doplňcích stravy a potravinách a některých dalších látek na základě nových vědeckých poznatků a další.

Novela vyhlášky nabývá účinnosti dne 01. listopadu 2018. Obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého mohou být doplňky stravy a potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky prodávány do vyčerpání zásob.

Znění publikované novely vyhlášky je k dispozici zde: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.

S úctou

 

Libor Štajer