Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás informovat o dvou novinkách dotýkajících se mj. i reklamních a directmarketingových aktivit:

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás informovat o dvou novinkách dotýkajících se mj. i reklamních a directmarketingových aktivit:

1) Směrnice 2005/29 EC zavedla institut tzv. nekalých obchodních praktik, které byly do našeho právního řádu implementovány v roce 2008 v rámci novely zákona o ochraně spotřebitele. Vzhledem k tomu, že Evropská komise si je vědoma částečně rozdílného přístupu v postihování, jakož i výkladu těchto nekalých obchodních praktik v jednotlivých členských zemích, zavedla v létě tohoto roku on-line databázi obsahující přehled právních úprav v jednotlivých zemích, jakož i přehled některých rozhodnutí v této oblasti, příslušných odkazů a literatury. Tato databáze by měla sjednotit rozhodovací praxi dozorových orgánů a posílit právní jistotu všech zúčastněných subjektů. Databáze je přístupná na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/ucp/.

2) Dne 10.10. 2011 byla členskými státy v Radě ministrů EU formálně přijata nová evropská směrnice o právech spotřebitelů, která posílí práva spotřebitelů ve všech 27 zemích EU, a to zejména při nákupu on-line. Po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, budou mít vlády dva roky na implementaci pravidel na národní úrovni. Lze předpokládat, že podmínky v této směrnici budou platit ve všech členských státek přibližně do poloviny roku 2014.

S přáním hezkého dne,

Petr Kůta