Vážené dámy, vážení pánové,

v návaznosti na  předchozí aktualitu z minulého týdne bychom Vám rádi poskytli aktuální informace k uvedené legislativní novince tj. k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

Stručně zrekapitulováno se jedná o návrh zákona, který by měl přinést dočasnou úpravu zasedání především valných hromad s.r.o. a akciových společností, družstev, členských schůzí spolků, SVJ a zájmových sdružení právnických osob, dále posunutí lhůty pro podání řádné účetní závěrky a mezitímní opatření vztahující se k členství ve volených orgánech těchto subjektů.

Daný návrh zákona v pátek tj. 17.04.2020 úspěšně prošel Senátem, přičemž plenární debata o návrhu byla velice krátká a následné hlasování poměrně jednomyslné.

Nyní bude návrh zákona podepsán prezidentem a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů. Vzhledem k současným okolnostem a rychlosti, s jakou v dnešní době návrhy prochází legislativním procesem, lze důvodně předpokládat, že by ke zveřejnění a tedy i účinnosti daného zákona, která v tomto případě nastane již okamžikem vyhlášení, mohlo dojít již v průběhu tohoto týdne. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme tak, jako doposud, informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer