Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality bychom Vám rádi poskytli stručné informace k nejnovějšímu vývoji v oblasti vládních a ministerských mimořádných opatření.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality bychom Vám rádi poskytli stručné informace k nejnovějšímu vývoji v oblasti vládních a ministerských mimořádných opatření.

Jak již mnozí z Vás jistě zaznamenali, Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pondělí 22.02.2021 nové mimořádné opatření, na jehož základě má dojít ke zpřísnění požadavků na ochranné prostředky dýchacích cest, a to s účinností od čtvrtka 25.02.2021 (až do odvolání).

Níže naleznete přehledné shrnutí změn, které výše zmíněné mimořádné opatření přináší.

 • Nově bude nutné nosit respirátor či zdravotnickou obličejovou masku (roušku) nebo obdobný prostředek (splňující příslušné technické podmínky) bránící šíření kapének, a to
  - ve všech vnitřních prostorech staveb, a rovněž
  - na veřejně přístupných místech (v zastavěném území obce) v případě, že není dodržen minimální dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými osobami.

  V praxi tedy dochází ke zpřísnění povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest uvnitř staveb a rovněž venku při nedodržení stanoveného dvoumetrového rozestupu, a to tím způsobem, že nově nebude stačit pouze jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest, ale bude se muset jednat přímo o FFP2/KN 95 respirátor (či obdobný prostředek splňující tytéž podmínky a požadavky) nebo o zdravotnickou roušku.

  Současně upozorňujeme na to, že vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví poskytlo jistou prozatímní úlevu z tohoto omezení, jelikož stanovilo, že do konce února, tj. až do 28.02.2021 (včetně) je možné mít na výše vedených místech i jiný ochranný prostředek. V praxi tedy nastává shora popsané zpřísnění „naostro“ až k 01.03.2021.
   
 • Dále bude povinné nosit respirátor či dvě zdravotnické obličejové masky (roušky) nebo dva obdobné prostředky (splňující příslušné technické podmínky) bránící šíření kapének, a to na následujících místech:
  prodejny  a provozovny služeb;
  - prostředky veřejné dopravy (a rovněž čekárny, nástupiště a přístřešky);
  - ambulantní pracoviště v rámci zdravotnických zařízení;
  - vybraná zařízení sociálních služeb (tj. domovy pro seniory, týdenní stacionáře apod.);
  - motorová vozidla, pokud se v nich nenachází výhradně osoby z jedné domácnosti.

  Ve výše vypočtených situacích tedy dochází (oproti prvnímu bodu) ještě k razantnějšímu zpřísnění, kdy bude možné respirátor (dle slov ministerstva) „nahradit“ v podstatě pouze dvěma zdravotnickými rouškami.


Dotazy mnohých z Vás pak velice často směřují na výjimky z mimořádných opatření. V reakci na tuto skutečnost považujeme za důležité zmínit, že vláda i nadále ponechala v platnosti výjimku vztahující se na zaměstnance vykonávající práci na jednom místě, a to za předpokladu, že je dodržen zmíněný dvoumetrový rozestup. V takovém případě zaměstnanci nemusí předepsanou ochranu dýchacích cest nosit. Současně je však třeba upozornit na to, že na zaměstnance, kteří pod uvedenou výjimku nespadají, se bude nová povinnost mít respirátor nebo zdravotnickou roušku vztahovat v plném rozsahu.  

Celou situaci pro Vás i nadále pečlivě sledujeme.

S úctou, 

Libor Štajer a Jan Tetiva