Prostřednictvím této aktuality Vám přinášíme čerstvé informace ohledně výsledků dnešního (středa 9. února 2022) jednání vlády. V souladu s již dříve avizovanými informacemi totiž vláda dnes rozhodla o zcela zásadním a dlouho očekávaném rozvolnění mimořádných opatření.

Níže naleznete bodový přehled toho, na jaké změny je třeba se v příštích dnech a týdnech připravit.

I. Zrušení povinnosti prokazování bezinfekčnosti a související změny v oblasti maloobchodu a služeb

V návaznosti na nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, na jehož základě došlo ke zrušení požadavku prokazování bezinfekčnosti (tj. prokazování jedné z podmínek modifikovaného systému O-N-T) v souvislosti se vstupem do provozoven služeb, vláda s účinností od čtvrtka 10. února 2022 přistoupila k plošnému, úplnému zrušení tohoto požadavku, a to i ve vztahu k účasti na hromadných akcích a dalším činnostem, které doposud byly jeho splněním podmíněny.

V této souvislosti je pak třeba upozornit na to, že mimořádné opatření, které původně stanovilo omezující podmínky pro maloobchod, vstup do provozoven služeb, konání hromadných akcí, poskytování ubytovacích služeb či kupříkladu účast na zasedání orgánů právnických osob, nyní nově stanoví omezení „pouze“ ve vztahu k hromadným akcím. Ostatní zmíněné oblasti již tedy mohou po takřka dvou letech znovu „fungovat“ bez omezení.

II. Změna podmínek pro konání hromadných akcí

Jak je již uvedeno výše, nově není podmínkou pro účast na jakékoli hromadné akci (ať už vzdělávacího či jiného charakteru) prokázání „bezinfekčnosti“. Nadále se ve vztahu k hromadným akcím uplatní pouze níže popsaná omezení, přičemž je třeba zmínit, že Ministerstvo zdravotnictví již rovnou stanovilo dvě etapy, v jakých se bude měnit rozsah těchto omezení. První etapa odpovídá období od 10. do 18. února 2022 (včetně) a druhá, mírnější, pak období od 19. do 28. února 2022 (včetně). V případě příznivého vývoje epidemiologické situace lze pak dle vládou avizovaných informací očekávat začátkem března další „rozvolnění“.

V této souvislosti je pak  ještě nutné uvést, že příslušná mimořádná opatření už nijak nerozlišují, zda se předmětná akce koná ve vnitřních, nebo naopak ve vnějších prostorách.

V období od 10. do 18. února 2022 (včetně) bude režim následující.

  • Kongresy a vzdělávací akce

Zde je maximální počet účastníků, do něhož se nezapočítávají samotní přednášející, vystupující apod., omezen počtem 1.000 osob, přičemž je nutné, aby byli všichni účastníci usazeni.

  • Další soukromé a veřejné akce

Zde je maximální počet účastníků (s výjimkou svateb, vstupu do registrovaného partnerství či pohřbů) bez dalšího omezen na 100 osob.

V období od 19. do 28. února 2022 (včetně) bude režim následující.

  • Kongresy a vzdělávací akce

Zde je maximální počet účastníků, do něhož se nezapočítávají samotní přednášející, vystupující apod., omezen na 500 osob v případě, že účastníci nejsou usazeni.

V případě, že jsou všichni účastníci usazeni, je možné, aby se dané akce zúčastnilo až 1.000 osob.  Pokud však kapacita daných prostor přesahuje 1.000 míst k sezení, je možné dalšími účastníky nad limit 1.000 osob obsadit ještě 50 % ze zbývající kapacity míst k sezení v příslušných prostorech.

  • Další soukromé a veřejné akce

Zde je maximální počet účastníků (s výjimkou svateb, vstupu do registrovaného partnerství či pohřbů) bez dalšího omezen na 500 osob.

III. Zrušení povinného testování zaměstnanců a screeningového testování ve školách

S účinností od pátku 18. února 2022 23:59 hod. dochází k úplnému zrušení povinného testování zaměstnanců a rovněž screeningového testování ve školách.

IV. Modifikace režimu povinného testování zaměstnanců

Ačkoli ve vztahu k „běžným“ zaměstnavatelům dochází s účinností od pátku 18. února 2022 23:59 hod. k úplnému zrušení povinnosti testovat své zaměstnance, u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb zůstává tato povinnosti částečně (ve specifickém režimu) zachována. Nově se však uplatní pouze ve vztahu k poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím jednodenní nebo lůžkovou péči a vybraným poskytovatelům sociálních služeb.

V. Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest

V této oblasti žádná změna nenastává a je tak třeba i nadále dodržovat stávající pravidla. Stále je tedy nutné nosit respirátor či zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (splňující příslušné technické podmínky) bránící šíření kapének, a to jak ve všech vnitřních prostorech staveb, tak i na veřejně přístupných místech (zde však pouze v případě, že není dodržen minimální dvoumetrový rozestup mezi jednotlivými osobami).

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy či připomínky, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.