Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás v rámci této aktuality bychom informovat o novinkách v pracovněprávní oblasti, konkrétně tedy o dalších změnách překážek v práci.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás v rámci této aktuality bychom informovat o novinkách v pracovněprávní oblasti, konkrétně tedy o dalších změnách překážek v práci.

V rámci jednání 31.3.2020 schválila vláda (podle svého vyjádření) finální podobu programu na podporu zaměstnanosti, tzv. programu Antivirus. Ve vztahu k původně avizovaným informacím (viz naše předchozí aktualita na toto téma níže) opět došlo k několika změnám.

MPSV, gestor daného programu, v deklarované snaze program zjednodušit, nově rozdělil scénáře jednotlivých překážek v práci (a s nimi spojených nároků zaměstnanců a zaměstnavatelů) do dvou skupin, a to na:

(i)              překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu přímo v důsledku krizových opatřenía

(ii)             překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID-19.

Prozatím byly zveřejněny pouze základní informace, přičemž detailní přehled podmínek čerpání příspěvků z programu Antivirus by měl být obsažen v metodice MPSV. Ta by měla být k dispozici v nejbližších dnech (neboť program by měl být spuštěn 06. dubna 2020). V současné době dostupné informace jsou tak opět spíše orientačního charakteru, kdy velké množství klíčových aspektů stále zůstává nevyjasněno.

Pro přehlednost přikládáme strukturovanou tabulku, kde jsou dané informace shrnuty a která kombinuje informace z tabulky uvedené na webu MPO a newsletteru zveřejněného MPSV (tabulku přikládáme k této aktualitě, odkaz na newsletter najdete ZDE:

 

 

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

 

PŘÍSPĚVEK OD STÁTU

 

důvod překážky

 

dotčená ustanovení zákoníku práce

výše náhrady mzdy

výše příspěvku od státu (za měsíc)

požadované důkazy

karanténa zaměstnanců

 

§ 192

 

 

60 % redukovaného průměrného výdělku

 

80 % vyplacené náhrady vč. odvodů, maximálně však 39.000,- Kč*

rozhodnutí o nařízení karantény vydané orgánem ochrany veřejného zdraví

 

uzavření či omezení provozu  důsledku krizových (mimořádných) opatření

 

§ 208

100 % průměrného výdělku

doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových opatření

 

překážky, u kterých se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID-19 (překážky v práci na straně zaměstnanců, výpadek vstupů či omezení odbytu)

 

§ 207, 208 a 209

60100 % průměrného výdělku podle typu překážky

60 % vyplacené náhrady vč. odvodů, maximálně však 29.000,- Kč*

doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů

 

* Ve vztahu k maximálním částkám nebylo výslovně uvedeno, zda se jedná o náklad na jednoho zaměstnance či o maximální částku, která bude měsíčně poskytnuta jednomu zaměstnavateli (bez ohledu na počet dotčených zaměstnanců). Z nově zveřejněné tabulky a newsletteru to, na rozdíl od předcházející tabulky zveřejněné MPO, kterou jsme Vám zasílali v rámci předcházející aktuality, totiž nevyplývá. Nicméně, vzhledem k výši daných částek a nově zahrnuté, částečné kompenzaci odvodů lze však předpokládat, že by se skutečně mělo jednat o maximální výši kompenzace na jednoho zaměstnance.

V souvislosti s tabulkou je třeba zdůraznit, že zejména rozsah skutečností, které bude muset zaměstnavatel doložit bude s vysokou pravděpodobností širší – a to i s ohledem na skutečnost, že jako podmínku pro výplatu příspěvku MPSV uvádí striktní dodržování zákoníku práce.

O zveřejnění avizované metodiky k programu Antivirus, jakož i o jakémkoli dalším vývoji na tomto poli, Vás samozřejmě budeme, tak jako doposud, neprodleně informovat.

Klidné dny a hlavně hodně zdraví!

S úctou,

Libor Štajer