Vážené dámy, vážení pánové, v návaznosti na nejnovější zpřísnění vládních opatření bychom Vás prostřednictvím této stručné aktuality rádi upozornili na jednu významnou novinku týkající se možnosti využití ubytovacích služeb zaměstnanci při příležitosti plnění pracovních úkolů (zejm. tedy pracovních cest).

Vážené dámy, vážení pánové,

v návaznosti na nejnovější zpřísnění vládních opatření bychom Vás prostřednictvím této stručné aktuality rádi upozornili na jednu významnou novinku týkající se možnosti využití ubytovacích služeb zaměstnanci při příležitosti plnění pracovních úkolů (zejm. tedy pracovních cest).

Již od samého začátku platnosti obecného zákazu poskytování ubytovacích služeb existovala výjimka vztahující se na osoby, „pro které je ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činností“. S účinností od soboty 30.01.2021 dochází k jistému zpřísnění této výjimky, kdy je zaměstnanec (či podnikatel) povinen předložit provozovateli ubytovacího zařízení potvrzení zaměstnavatele (či objednatele). Současně je provozovatel ubytovacích služeb oprávněn si takové potvrzení vyžádat kdykoli v průběhu pobytu a ponechat si jej po celou dobu pobytu (zde vláda pravděpodobně míří na možnost ověření i pro případy, kdy bylo poskytování ubytovacích služeb zahájeno před 30.01.2021, a tedy před účinností daného opatření).

V souvislosti s výše uvedeným pak upozorňujeme na to, že příslušné opatření výslovně neříká, co přesně by obsahem daného potvrzení mělo být, a ani neobsahuje (a rovněž neodkazuje na) vzor daného potvrzení (přičemž k okamžiku sepsání této aktuality nebyl takový vzor dostupný ani na webových stránkách vlády či jednotlivých ministerstev). Předpokládáme však, že kromě obligatorní (a jednoznačné) identifikace zaměstnavatele a příslušného zaměstnance by potvrzení mělo obsahovat i stručné sdělení, které bude dostatečným způsobem prokazovat potřebu zaměstnance využít ubytovací služby v souvislosti s plněním pracovních úkolů mimo jeho místo výkonu práce či pravidelné pracoviště.

V případě jakýchkoli doplňujících dotazů stran této problematiky jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer

Jan Tetiva