Vážené dámy, vážení pánové, v rámci série našich aktualit, jejichž cílem je Vám pomoci se zorientovat v současném mnohdy nepřehledném dění, si Vám tímto dovolujeme zaslat aktuální informace vztahující se k ošetřovnému a tzv. překážkám na straně zaměstnavatele. Uvedené informace vychází primárně ze včerejšího mimořádného jednání vlády, jehož předmětem byly mimo jiné tyto pracovněprávní otázky.

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci série našich aktualit, jejichž cílem je Vám pomoci se zorientovat v současném mnohdy nepřehledném dění, si Vám tímto dovolujeme zaslat aktuální informace vztahující se k ošetřovnému a tzv. překážkám na straně zaměstnavatele. Uvedené informace vychází primárně ze včerejšího mimořádného jednání vlády, jehož předmětem byly mimo jiné tyto pracovněprávní otázky.

(i)             Ošetřovné

Vláda v rámci včerejšího jednání schválila návrh zákona, na jehož základě má dojít k zásadním změnám v oblasti vyplácení ošetřovného.

Podle současné legislativy mají zaměstnanci právo pobírat ošetřovné (ve výši 60 %  redukovaného denního vyměřovacího základu) pouze po dobu 9 dní, a to za předpokladu, že se starají o dítě mladší 10 let (vyjma samoživitelů, kteří mohou dávku čerpat až po dobu 16 dní na dítě mladší 16 let, které nedokončilo povinnou šk. docházku).

Podle navrhovaných změn by měli mít zaměstnanci nově právo čerpat ošetřovné (v nezměněné výši) po celou dobu uzavření škol a dalších dětských zařízení. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení věkové hranice dítěte, při péči o nějž právo na ošetřovné vzniká, a to na 13 let. Nárok na ošetřovné také nově vznikne osobám, které se starají o zdravotně hendikepované osoby (bez věkového omezení), a to bez ohledu na to, zda došlo k uzavření pečovatelského zařízení. Ošetřovné bude vypláceno i zpětně, tj. i za dobu před účinností daného zákona, pokud bude v současném znění přijat.

Ve vztahu k výše uvedenému upozorňujeme, že vládou schválený návrh zákona ještě musí být schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem v rámci tzv. stavu legislativní nouze, který umožňuje jeho zrychlené projednání a přijetí (během jediného dne). Návrhu zákona by se měly obě komory věnovat v úterý 24.03.2020, přičemž některé sněmovní strany již teď avizují, že chystají pozměňovací návrhy – nejčastěji je zmiňováno zvýšení věkové hranice dětí až na 15 let či zvýšení samotné dávky ošetřovného.

Nově by nárok na ošetřovné měl vzniknout i živnostníkům, kterým by měla být vyplácena pevně stanovená částka ve výši 424,- Kč za den, a to za podmínky, že pečují o děti od 6 do 13 let a ošetřovné zároveň nečerpá jiný člen rodiny. Tato problematika však bude řešena (na rozdíl od ošetřovného pro zaměstnance) programem Ministerstva průmyslu a obchodu.

(ii)            Překážky na straně zaměstnavatele

V této oblasti nemá docházet k žádným legislativním změnám. Vláda však schválila tzv. program ochrany zaměstnanosti Antivirus, jehož prostřednictvím chce zaměstnavatelům kompenzovat mzdové náklady spojené s mimořádnými vládními opatřeními (způsobující omezení/nemožnost podnikání) a udržet tak zaměstnanost. Podle aktuálních informací, však tento program předpokládá kompenzaci náhrad pouze v následujících dvou situacích:

a.     nařízení karantény zaměstnanci – v tomto případě je zaměstnanci vyplácena (v souladu se zákonem) zaměstnavatelem prvních 14 dnů náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž zaměstnavateli bude v rámci programu Antivirus poskytnut příspěvek ve výši takto vyplacené náhrady mzdy;

b.     povinné uzavření provozu – pokud došlo na základě vládního usnesení k povinnému uzavření provozu, mají zaměstnanci (dle výkladu zákoníku práce ze strany MPSV) právo na náhradu mzdy v plné výši, přičemž zaměstnavateli bude v rámci programu Antivirus poskytnut příspěvek ve výši 80 % takto vyplacené náhrady mzdy.

V této souvislosti je třeba doplnit, že na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády zaznělo, že může dojít k doplnění tohoto programu, resp. že jsou chystána související a navazující opatření, a tedy nelze vyloučit (budeme-li optimističtí), že v nejbližších týdnech dojde k  doplněním či jiným úpravám programu – což by bylo vhodné, neboť je celá řada zaměstnavatelů, kterým uvedené náklady rovněž vznikly, aniž by u nich došlo ke shora uvedeným, vládou favorizovaným situacím.

Oficiální informace k výše uvedenému zveřejněné ze strany MPSV rovněž můžete najít zde: 1) ošetřovné, a 2) program antivirus

Závěrem je třeba zopakovat již výše uvedenou skutečnost - aktuální situace se každým dnem mění, a tak je třeba i nadále sledovat nejnovější vyjádření a opatření vydaná příslušnými orgány, zejména tedy Ministerstvem práce a sociálních věcí (odkaz na shrnutí nejčastěji kladených otázek ZDE), Ministerstvem zdravotnictví (odkaz na speciální webové stránky ZDE) a v neposlední řadě samozřejmě vládou (odkaz na shrnutí posledního jednání vlády ZDE). Pro legislativní „fajnšmekry“ pak zasíláme ZDE odkaz na veškeré vládní dokumenty, které byly v rámci posledních dní projednávány.

Pravidelný monitoring aktuálního vývoje pro Vás však samozřejmě budeme nadále zajišťovat i my.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer