Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si v návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu informovat o základních pracovněprávních otázkách, které v tyto dny možná řešíte a zároveň bychom Vás tímto chtěli ubezpečit, že Vám s jejich řešením kdykoli rádi pomůžeme.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si v návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu informovat o základních pracovněprávních otázkách, které v tyto dny možná řešíte a zároveň bychom Vás tímto chtěli ubezpečit, že Vám s jejich řešením kdykoli rádi pomůžeme.

Nejčastěji Vámi řešené otázky jsou tyto:

(i)             Má zaměstnanec v případě, že se musí v důsledku uzavření škol starat o své dítě, právo zůstat s ním doma?

Všichni rodiče mají v případě, že se jedná o dítě mladší 10 let, právo na tzv. ošetřovné ve výši 60 % jejich průměrného měsíčního výdělku. Nárok na ošetřovné trvá pouze po dobu 9 dní, v jejímž rámci se mohou rodiče v péči o dítě jednou vystřídat. Počet dětí, o které se daný rodič musí starat, v tomto nehraje roli. V případě, že se však jedná o rodiče – samoživitele, je tato doba prodloužena na 16 dní.

Po skončení této doby může i nadále zaměstnanec zůstat s dítětem doma. Jedná se o překážku na straně zaměstnance, kterou je zaměstnavatel povinen omluvit. Zaměstnanec po tuto dobu nemá právo na náhradu mzdy.  

Pro úplnost dodáváme, že podle informací poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení se toto pravidlo uplatní i v případě uzavření mateřských škol.

Podrobné informace k této problematice naleznete ZDE.

 

(ii)            Jaká je výše náhrady mzdy pro zaměstnance, kterému byla ze strany ošetřujícího lékaře nařízena povinná karanténa?

Zaměstnanec má v tomto případě nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % jeho průměrného redukovaného měsíčního výdělku. Jedná se o stejný režim, jako by zaměstnanec čerpal nemocenskou – v prvních 14 dnech (po nedávném zrušení karenčních doby v plném rozsahu) je povinen tuto částku hradit zaměstnavatel, následně tato povinnost přechází na správu sociálního zabezpečení.

Podrobnější informace k problematice (ne)nařízené karantény naleznete ZDE.

 

(iii)           Jaké nároky má naopak zaměstnanec, který se rozhodne pro dobrovolnou karanténu a odmítá se dostavit do práce?

Tento zaměstnanec nemá právo na náhradu mzdy. Naopak, z jeho strany se jedná o porušení jeho pracovněprávních povinností vůči svému zaměstnavateli, jedná se totiž o neomluvnou absenci.

 

(iv)           Může zaměstnavatel nařídit svým zaměstnancům nařídit práci z domova neboli „home office“?

K jednostrannému nařízení práce z domova zaměstnavatel přistoupit nemůže. Výkon práce z domova je možný pouze po dohodě se zaměstnancem. Pokud by se zaměstnavatel v krajním případě rozhodl místo výkonu práce „zavřít“ a nechal všechny zaměstnance doma, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele, přičemž zaměstnanci mají v tomto případě právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

 

V krajním případě by mohl zaměstnavatel zaměstnancům nařídit čerpání dovolené – zde je však důležité připomenout, že čerpání dovolené je nutné nařídit minimálně 14 dní předem a je nutné při tom dodržet příslušná ustanovení zákoníku práce upravujícího tuto problematiku.

 

A ještě pro úplnost struční shrnutí všech opatření, které v návaznosti na dnes vyhlášený nouzový stav, platí:

A.      Uzavření základních, středních, vysokých a základních uměleckých škol

Platí, že jsou stále uzavřeny základní, střední, vysoké školy. Mateřské školy mohou být otevřeny, když samospráva nerozhodla jinak. Nově byly uzavřeny základní umělecké školy, stejně tak nemohou fungovat hromadné zájmové kroužky dětí.

B.       Zákaz pořádání akcí, omezení nebo úplné uzavření některých provozů

Od 13.03.2020 platí zákaz pořádání všech akcí, kterých by se účastnilo více než 30 lidí s výjimkou pohřbů.

Budou uzavřeny posilovny, knihovny, diskotéky, kina, divadla a podobná zařízení a bude omezen provoz restaurací. V pátek 13.03. budou muset restaurace poprvé zavřít už ve 20 hodin. Od soboty mohou být otevřeny od 6:00 do 20:00. Restaurace v obchodních centrech (nad 5.000 m2) nemohou být otevřeny vůbec.

C.      Zákaz cestování

Od 14.03.2020 je zakázán vstup do ČR cizincům z rizikových oblastí, kterými je Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Belgie. Cizinci, kteří mají v ČR trvalý pobyt nebo dočasný pobyt nad 90 dnů mohou přicestovat i v sobotu a později.

Do výše uvedených zemí nesmí jezdit občané České republiky, cesty na Slovensko nebo do USA zakázaly tamní vlády. Výjimku ze zákazu mají řidiči kamionů, pilotů a další lidé, kteří zajišťují dodávky potravin. Tato výjimka má platit také pro občany ČR, kteří pracují v Rakousku nebo Německu, aby mohli jezdit za zaměstnáním přes hranice.

Budou uzavřeny některé hraniční přechody, které budou fungovat pouze pro místní přeshraniční styk. Dále bude omezena hromadná doprava přes hranice, od soboty 14.03. nebudou fungovat mezinárodní autobusové ani vlakové spoje.

Sledujte, prosím, pokyny ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví, protože přijatá opatření se mohou měnit i v závislosti na opatřeních sousedních států.

Mějte, prosím, na paměti, že zákoník práce nezná tzv. nouzový stav!

Je tedy na Vás jako zaměstnancích a/nebo zaměstnavatelích se o výkonu práce v první řadě vzájemně dohodnout, přičemž je samozřejmě nutné sledovat aktuální situaci a tomu vše přizpůsobit.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer