Vážené dámy, vážení pánové, v návaznosti na naši předcházející aktualitu týkající se pátého balíčku rozvolnění, který nabývá účinnosti dnes, tj. v pondělí 24.05.2021, bychom tímto chtěli pouze krátce doplnit podrobnější informace vztahující se k výjimce pro očkované osoby, neboť informace uvedené ve zmiňované předcházející aktualitě vycházely z toho, co bylo řečeno na páteční (21.05.2021) vládní tiskové konferenci.

Vážené dámy, vážení pánové,

v návaznosti na naši předcházející aktualitu týkající se pátého balíčku rozvolnění, který nabývá účinnosti dnes, tj. v pondělí 24.05.2021, bychom tímto chtěli pouze krátce doplnit podrobnější informace vztahující se k výjimce pro očkované osoby, neboť informace uvedené ve zmiňované předcházející aktualitě vycházely z toho, co bylo řečeno na páteční (21.05.2021) vládní tiskové konferenci.

Příslušné mimořádné opatření stanovující konkrétní platná pravidla pak ministerstvo zveřejnilo až před koncem víkendu. 

S účinností ode dneška, tj. od pondělí 24.05.2021, dochází ke změně podmínek týkajících se výjimek z povinného testování a povinnosti předložení potvrzení či prohlášení o negativním výsledku testu. Konkrétně dochází (mimo jiné) k rozšíření výjimky vztahující se na očkované osoby, kdy se do této kategorie budou řadit osoby již po aplikaci první dávky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o jednodávkové či dvoudávkové očkovací schéma. V případě dvoudávkového očkovacího schématu může této výjimky očkovaná osoba využít, pokud od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní a současně ne více než 90 dní (pokud by nebyla aplikována druhá dávka). V případě jednodávkového schématu pak musí od aplikace dávky očkovací látky uplynout nejméně 14 dní (tak, jako doposud).

Současně však mimořádné opatření nově stanoví, že výjimka pro očkované osoby platí pouze po dobu 9 měsíců od aplikace „první“ dávky (přičemž toto pravidlo se u dvoudávkového schématu uplatní pouze v případě, že byla u dané osoby aplikována druhá dávka, jinak výjimka pozbývá platnosti již uplynutím 90 dnů ode dne aplikace první dávky).

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy, s důvěrou se na nás můžete obrátit.

S úctou,

Libor Štajer