Dovolujeme si Vás informovat o nové evropské legislativě upravující maximální limity kyseliny kyanovodíkové, ochratoxinu A a delta-9-THC v potravinách dle nařízení (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, které byly vydané v reakci na nová zjištění Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).


Veškerá níže uvedená nařízení jsou použitelná od 1. ledna 2023 a je v nich výslovně stanoveno, že potraviny uvedené, na trh v souladu s právními předpisy přede dnem 1. ledna 2023, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

  1. Kyselina kyanovodíková

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2022/1364 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách. Seznam potravin, pro které je stanoven maximální limit kyseliny kyanovodíkové, byl nově rozšířen o lněná semenamandle (obojí zejména v nezpracované podobě) a dále o kořen manioku a maniokovou/tapiokovou mouku. Limit pro nezpracovaná meruňková jádra zůstává beze změny (max. 20 mg/kg).
 

  1. Ochratoxin A

Dále bylo v Úředním věstníku publikováno nařízení Komise (EU) 2022/1370 ze dne 5. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity ochratoxinu A v některých potravinách.

Na základě nového nařízení tak dochází k:

  • rozšíření katalogu potravin se stanoveným maximálním limitem ochratoxinu A (sušené ovoce, některé výrobky z lékořice, složky bylinných čajů, olejnatá semena, pistácie, kakaový prášek, nealkoholické sladové nápoje a datlový sirup);
  • snížení stávajících limitů (pro pekárenské výrobky, sušené hrozny révy vinné a kávu); a
  • rozšíření stávajících ustanovení u některých druhů koření na všechna koření.
     

  1. Delta-9-THC

Třetím zveřejněným předpisem upravujícím maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách je nařízení Komise (EU) 2022/1393 ze dne 11. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity delta-9-tetrahydrokanabinolu (Δ9-THC) v konopných semenech a produktech z nich získaných.

Nově jsou stanoveny maximální limity obsahu ekvivalentů Δ9-THCkonopných semenech (včetně mletých, odtučněných semen a jiných z nich získaných/zpracovaných výrobků) a v oleji z konopných semen.


V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.