Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás informovat o tiskové zprávě Soudního dvoru EU, která se věnuje předávání osobních údajů do Spojených států.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás informovat o tiskové zprávě Soudního dvoru EU, která se věnuje předávání osobních údajů do Spojených států. Tuto tiskovou zprávu najdete zde.

Dosud bylo možné v souladu s rozhodnutím Evropské Komise ze dne 26.7. 2000 osobní údaje volně, tj. bez povolení evropských národních úřadů pro ochranu osobních údajů předávat do USA, pokud se jednalo o předání v rámci tzv. Safe Harbor („bezpečný přístav“). Evropský soudní dvůr zpochybnil princip tzv. „bezpečného přístavu“, původní rozhodnutí Komise prohlásil za neplatné a stanovil, že národní úřady dozorující ochranu osobních údajů v EU mohou posoudit, zdali je při předání údajů do Spojených států poskytnuta odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Lze předpokládat, že Úřad pro ochranu osobních údajů vydá na základě uvedeného rozhodnutí stanovisko a bude tak nově posuzovat i transfer údajů do Spojených států v rámci Safe Harbor.

S přáním pěkného dne,

Petr Kůta