Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás v návaznosti na předchozí aktuality informovat, že na včerejší 10. schůzi Senátu Parlamentu České republiky byla podle očekávání zamítnuta novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás v návaznosti na předchozí aktuality informovat, že na včerejší 10. schůzi Senátu Parlamentu České republiky byla podle očekávání zamítnuta novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Nyní je opět řada na Poslanecké sněmovně. Platí totiž, že v případě zamítnutí návrhu novely zákona Senátem o návrhu znovu hlasuje Poslanecká sněmovna, a to o tom, zda trvá na svém původním znění návrhu. K přijetí je třeba hlasů nadpoloviční většiny poslanců, tedy 101 hlasů. Nezíská-li návrh novely dostatečný počet hlasů, není přijat. Vzhledem k politickému rozlišení i načasování všech hlasování lze očekávat, že Poslanecká sněmovna senátní veto novely zákona „48“ přehlasuje.

I další fázi legislativního procesu pro Vás budeme bedlivě sledovat a průběžně Vás informovat prostřednictvím našich aktualit. Pro usnadnění práce s touto novelou jsme připravili konsolidované pracovní zapracování novely do aktuálního znění zákona „48“. Toto zapracování prosím je skutečně pouze orientační (pracovní, předběžné) a rádi Vám jej v případě Vašeho zájmu zašleme. Doplňujeme, že závazné samozřejmě bude až znění publikované ve Sbírce zákonů.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer