Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat ve středu 21. 6. 2017 od 09.00 hod do restaurace Altány Kampa na další aktuální pracovní snídani, jejímž cílem je seznámit vás s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho důsledky pro Vaši činnost, včetně doporučení jaké kroky mají být ve společnostech podniknuty, aby se při zpracování osobních údajů docílilo co nejvyššího souladu s GDPR.

Vážené dámy a vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás pozvat ve středu 21. 6. 2017 od 09.00 hod do restaurace Altány Kampa na další aktuální pracovní snídani, jejímž cílem je seznámit vás s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho důsledky pro Vaši činnost, včetně doporučení jaké kroky mají být ve společnostech podniknuty, aby se při zpracování osobních údajů docílilo co nejvyššího souladu s GDPR.

 

V rámci pracovní diskuse se budeme věnovat nejnovějším vodítkům vydaným WP 29 a prodiskutujeme s Vámi i praktické otázky v návaznosti na postoje a doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Cílem této snídaně není jen shrnout, co nového GDPR do života každého správce či zpracovatele přináší, ale věnovat se praktickým dopadům a konkrétním opatřením, která je třeba během nadcházejících 11 měsíců, tj. do účinnosti GDPR přijmout.

 

Program:

- Legislativní rámec a základní principy GDPR

- Nové definice a jejich praktický dopad na zpracování:

- Pseudonymizace a její dopad na praxi

- Zásady zpracování osobních údajů (kdy mohu osobní údaje zpracovat bez souhlasu, jak pracovat se stávajícími souhlasy, co se změní v nově formulovaných textech souhlasů atd.)

- Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

  - Kdy je třeba jmenovat DPO

  - Jaké má mít DPO předpoklady

  - Jmenování dobrovolného DPO

- GDPR a marketing

- Práva subjektů údajů – důraz na nová práva (portabilita, atd.)

- Data breaches v praxi

- Doporučení konkrétních kroků:

  - Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

  - Vedení záznamů,

  - Revize zpracovatelských smluv, atd..

- Zvláštní kategorie údajů (zejména citlivé údaje)

- Zpracování údajů v rámci činnosti farmaceutických firem (farmakovigilance, klinická hodnocení, databáze odborníků, vliv Etických kodexů na povinnost zpracovávat osobní údaje, atd.)

- Sankce

 

Více informací a kontaktní údaje k přihlášení na pracovní snídani najdete zde.

 

S pozdravem, 

 

Petr Kůta a Martin Cach