Rádi bychom Vás pozvali tentokrát ve spolupráci se zástupci společnosti Tifit, s.r.o. na dopolední seminář věnovaný problematice ochrany osobních údajů a důvěrných informací v obchodní společnosti z pohledu práva i praxe IT bezpečnosti.

Vážené dámy, vážení pánové,

celkový objem i přísnost regulace týkající se zabezpečení informačních aktiv a kyberbezpečnosti různých organizací neustále narůstá a dopadá stále častěji i na soukromé subjekty, zejména obchodní společnosti. To vcelku logicky přitahuje stále častěji Vaši pozornost a vyvolává řadu otázek právního i ryze praktického či technického charakteru, s nimiž se obracíte na naši advokátní kancelář, čehož si velice vážíme.

Ať už pod sílícím tlake.m regulace v důsledku obecného trendu elektronizace naprosté většiny ekonomických činností nebo „jen“ v souvislosti s narůstajícím počtem a závažností kybernetických útoků jsme přesvědčení, že téma informační bezpečnosti z pohledu práva i IT praxe zasluhuje náležitou pozornost.

Rádi bychom Vás tedy tímto pozvali tentokrát ve spolupráci se zástupci společnosti Tifit, s.r.o. na dopolední seminář věnovaný problematice ochrany osobních údajů a důvěrných informací v obchodní společnosti z pohledu práva i praxe IT bezpečnosti.

Datum konání: středa 18. března 2020 09.00 - 11.00 hod
8:30 – 9:00 Registrace a ranní káva
9:00 – 9:30 Regulace obchodních společností z hlediska informační bezpečnosti a novinky
z pohledu dozorových úřadů - Mgr. Petr Kůta, Mgr. Martin Cach
9:30 – 9:45 Diskuze k první části
9:45 – 10:00 Coffee break
10:00 - 10:30 Jak (ne) ukrást informační systém – Ing. Michal Chobot, Libor, Kopeček
10:30 - 11:00 Diskuse k druhé části a závěrečné shrnutí
 
Místo konání: restaurace Altány Kampa
(http://www.altanykampa.cz);

Podrobnosti najdete zde.

S úctou,

Martin Cach a Petr Kůta