Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás, jakožto spolupořadatelé a partneři Konference: GDPR plus 180 dní, která se uskuteční dne 20. listopadu 2018 v konferenčním centru společnosti Microsoft, pozvat na tuto konferenci.

Program konference GDPR plus 180 dní, která se uskuteční dne 20. listopadu 2018 v konferenčním centru společnosti Microsoft v BB Centru na Brumlovce, byl finalizován a je dostupný zde.

Advokátní kancelář KMVS jako partner této konference a dlouholetý člen Spolku pro ochranu osobních údajů bude samozřejmě u toho.

Svou pozornost v rámci konference zaměříme na regulaci ochrany osobních údajů v oblasti zdravotnictví a farmacie a v odpoledním programu zejména na aktuální problematiku eHealth a mHealth v kontextu GDPR.“

Kromě kritického shrnutí novinek i dlouhodobých úskalí ve zpracování osobních údajů v oblasti farmacie a zdravotnictví, se tak můžete těšit například i na představení koncepce eHealth v ČR. Základní východiska připravovaného věcného záměru zákona o elektronickém zdravotnictví ČR a vůbec problematika elektronického zdravotnictví (eHealth) budou v rámci odpoledního části konference diskutována, jak z hlediska ryze legislativního, tak i z praktického pohledu pověřenců pro ochranu osobních údajů působících u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb. Závěr odpoledního workshopu organizovaného naší kanceláří bude věnován otázce prolínání regulace ochrany osobních údajů a zdravotnických prostředků, a to především v oblasti mobilního zdravotnictví (mHealth).

Registrační formulář k účasti na konferenci je dostupný pod odkazem na stránkách https://www.ochranaudaju.cz/gdpr-180/.

S úctou, 

Martin Cach