Kosmetické společnosti AVON COSMETICS SAU byla Španělským úřadem pro ochranu údajů (AEPD) udělena pokuta ve výši 60 000 EUR za to, že do seznamu dlužníků zahrnula údaje o klientovi.

Kosmetické společnosti AVON COSMETICS SAU byla Španělským úřadem pro ochranu údajů (AEPD) udělena pokuta ve výši 60 000 EUR za to, že do seznamu dlužníků zahrnula údaje o klientovi.

Identita tohoto klienta byla zcizena osobou, která použila jeho osobní údaje k získání produktu AVON. Poté, co daná osoba za tento produkt nezaplatila, rozhodla se společnost AVON uvést klienta v seznamu dlužníků.

AEPD se domnívá, že byl porušen článek 6 GDPR, který stanoví povinnost správce údajů mít pro zpracování osobních údajů platný právní základ.

V tomto případě nebyla kupní smlouva podepsána, ale byla uzavřena prostřednictvím online akceptace. AEPD je toho názoru, že online nákup neznamená souhlas s použitím osobních údajů ze strany společnosti.u, 

S úctou,

Petr Kůta, advokát