Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si Vás informovat o stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů zveřejněném v říjnovém Věstníku úřadu číslo 59/2011. Úřad se vyjádřil k otázce získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů v rámci tzv. Všeobecných obchodních podmínek, které se připojují ke smlouvě, či které jsou zveřejněny v rámci internetových stránek. S ohledem na ustanovení § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů úřad zdůrazňuje, že souhlas který je při uzavírání smlouvy formulován v rámci Všeobecných obchodních podmínek, a který přesahuje rámec smluvního vztahu, tj. jedná se např. o souhlas s využitím poskytnutých údajů pro účely marketingu, který nemá subjekt údajů možnost odmítnout (zrušit), není platný a bude na něj pohlíženo jakoby nebyl udělen.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás informovat o stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů zveřejněném v říjnovém Věstníku úřadu číslo 59/2011.

Úřad se vyjádřil k otázce získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů v rámci tzv. Všeobecných obchodních podmínek, které se připojují ke smlouvě, či které jsou zveřejněny v rámci internetových stránek. S ohledem na ustanovení § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů úřad zdůrazňuje, že souhlas který je při uzavírání smlouvy formulován v rámci Všeobecných obchodních podmínek, a který přesahuje rámec smluvního vztahu, tj. jedná se např. o souhlas s využitím poskytnutých údajů pro účely marketingu, který nemá subjekt údajů možnost odmítnout (zrušit), není platný a bude na něj pohlíženo jakoby nebyl udělen.

Doporučení: Při uzavírání smluv je třeba dát subjektu údajů na výběr, zda-li souhlasí s případným použitím poskytnutých osobních údajů pro jiné účely než je uzavření smlouvy a plnění ze smlouvy, tj. např. pro marketing a nelze podmiňovat uzavření smlouvy poskytnutím takového souhlasu. Praktickým příkladem mohou být zaškrtávací políčka u textu souhlasu, kde si samotný subjekt údajů zvolí, zda-li chce souhlas pro jiné účely (např. marketing) poskytnout či nikoli. V rámci uvedeného stanoviska bylo i konstatováno, že příjemci osobních údajů, tj. případní další správci, kteří by údaje využívali ke stanovenému účelu, musí být v textu souhlasu předem co nejpřesněji identifikováni (název, sídlo (adresa), případně IČ). Obecné formulace typu: „obchodní partneři, spolupracující osoby“, atp. nebudou akceptovány.

Hezký večer,

Petr Kůta