Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých nových webových stránkách informace o postihování zasílání obchodních sdělení ve prospěch třetích stran. Úřad uložil rekordní pokutu ve výši téměř 8 milionů korun, a to společnosti zajišťující přepravu zásilek.

Z daného řízení je možné dovodit, že se rozhodovací praxe úřadu zaměřuje na výklad technické zprávy (servisní zprávy) versus obchodní sdělení. V posuzovaném případě viník propagoval nabídky slev a voucherů třetích stran ve zprávách, kterými potvrzoval provedený nákup a nebylo možné tyto zprávy odhlásit a nenaplňovali povinné náležitosti obchodního sdělení.

Bohužel je tedy v praxi nutné zcela vždy oddělit technické (servisní) zprávy od obchodních sdělení a v případě, že budou kombinované, je nutné takovou kombinaci posoudit jako obchodní sdělení se všemi důsledky.

Pravidla pro předcházení sankcí v této oblasti:

  • Servisní (technická) zpráva, kterou není možné odhlásit nesmí obsahovat žádnou reklamní komunikaci;
  • Pokud se jedná o zprávu zasílanou vlastním zákazníkům na základě tzv. zákaznické výjimky, nesmí zpráva obsahovat žádné reklamní sdělení k podpoře výrobků/služeb třetích stran;
  • Zprávy, které  jsou kombinací obchodních sdělení a technických/servisních zpráv, musí obsahovat jasné označení obchodní sdělení, odkaz pro snadné odmítnutí dalších obchodních sdělení a musí být zasílány na základě souhlasu anebo zákaznické výjimky (pokud již tato možnost nebyla zákazníkem odmítnuta);

Úřad jako orgán dozoru tedy nově svoji výkladovou praxi posouvá a zaměřuje se rovněž nově na nuance týkající se obsahu jednotlivých zpráv.

V případě jakýchkoliv dotazů k výkladovým stanoviskům Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiným bodům právní úpravy jsme k dispozici.