Dovolujeme si Vás informovat o novém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dostupné zde https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180081cs.pdf), kde byla dovozena spoluodpovědnost správce fanouškovské stránky na Facebooku.

Vážené dámy, vážení pánové,

Dovoluji si Vás informovat o novém rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dostupné zde https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180081cs.pdf), kde byla dovozena spoluodpovědnost správce fanouškovské stránky na Facebooku. 

Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že společnost provozující stránku na Facebooku nese spolu s Facebook odpovědnost za zpracování údajů návštěvníků své stránky. Důvodem je skutečnost, že sám správce může získávat anonymní statistické údaje o návštěvnících těchto stránek prostřednictvím funkce nazvané Facebook Insight, kterou jim zdarma poskytuje Facebook za nezměnitelných podmínek použití. Tyto údaje jsou shromažďovány za pomoci záznamových souborů (dále jen „soubory cookies“). Každý z těchto souborů obsahuje jedinečný kód uživatele, který je aktivní po dobu dvou let a Facebook jej ukládá na pevný disk počítače nebo jiný nosič návštěvníků fanouškovské stránky. Kód uživatele, který lze propojit s údaji o připojení uživatelů zaregistrovaných na Facebooku, je shromážděn a zpracován v okamžiku otevření fanouškovských stránek.

Do budoucna navrhuji podrobně projít způsob užívání sociální sítě Facebook, popřípadě jiných sítí, ve Vaší společnosti a posoudit případně možnosti nakládání s daty získanými na síti.

V případě potřeby cokoliv konzultovat jsem i nadále k dispozici.

 

Petra Vodáková