Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás v návaznosti na včerejší aktualitu informovat, že Poslanecká sněmovna ČR dnes ve třetím čtení přijala druhou novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o sněmovní tisk č. 409 ve znění pozměňovacích návrhů vedených pod č. 409/2 (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=409).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás v návaznosti na včerejší aktualitu informovat, že Poslanecká sněmovna ČR dnes ve třetím čtení přijala druhou novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o sněmovní tisk č. 409 ve znění pozměňovacích návrhů vedených pod č. 409/2 (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=409).

Nyní bude schválená druhá novely zákona „48“ doručena Senátu k projednání. Účinnost této novely je očekávána od 01.01.2012.

I dnes pouze stručně, pro informaci, uvádíme některé významné změny, z nichž část mění novelu 325/4:

(i) snižuje počet zemí referenčního koše;

(ii) namísto 3 zemí se vyžaduje při uvedení VILP hrazení přípravku ve 2 zemích referenčního koše;

(iii) mění se příloha č. 2 zákona „48“;

(iv) zrušení úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely a léčivých přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Výklad veškerých změn obsažených v obou novelách s důrazem na praktické dopady bude podrobně diskutován na tradiční snídani 21. září 2011 v kavárně ČERNÁ LABUŤ, Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1, 8.patro a na komplexním celodenní seminář, který připravujeme ve spolupráci s IHETA a OAKS Consulting s.r.o. na poslední říjnový týden.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer