Prostřednictvím této aktuality Vám přinášíme informace o novince v podobě úplného zrušení karantény, resp. jejího nařizování ze strany krajských hygienických stanic.

V průběhu tohoto týdne totiž byla zveřejněna aktualizovaná verze metodického pokynu hlavní hygieničky upravující již jen pravidla pro nařizování izolace. Tato nová verze vstoupí v účinnost tuto sobotu, tj. 19. února 2022.

Od výše uvedeného data tedy budou krajské hygienické stanice nařizovat „pouze“ izolaci, a to v návaznosti na potvrzený případ onemocnění COVID-19. Současně je však třeba zmínit i další změnu, za jejímž zavedením stojí zrušení povinného testování zaměstnanců a screeningového testování ve školách. Touto novinkou je prodloužení doby izolace ze stávajících pěti na sedm dní.

Podrobný přehled nových pravidel pro nařizování izolace naleznete níže, přičemž je nutné dodat, že nová verze metodického pokynu nemá vliv na karantény nařízené před okamžikem její účinnosti a rovněž ani na délku již nařízených izolací. Jinými slovy, karantény nařízené před 19. únorem 2022 „doběhnou“ dle dosavadních pravidel (a nedochází tedy automaticky k jejich ukončení) a izolace nařízené před uvedeným datem budou dle dosavadních pravidel trvat pouhých pět dní.

Pravidla pro nařizování izolace jsou tedy následující

Izolace bude nařízena osobě, u níž bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, tj. osobě, která:

  • podstoupila RT-PCR test s pozitivním výsledkem, nebo
  • která vykazuje příznaky onemocnění COVID-19podstoupila rychlý antigenní test (RAT) provedený poskytovatelem zdravotních služeb s pozitivním výsledkem (splněny musí být obě tyto podmínky, tj. jak pozitivní výsledek testu, tak i výskyt příznaků).

Den provedení testu se pro účely nařízení a „počítání“ doby trvání izolace považuje za „den nula“.

Současně je však třeba zmínit, že z výše uvedeného pravidla se uplatní výjimka, která se vztahuje na „bezpříznakové“ osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 30 dnech. Konkrétně tedy musí daná osoba splňovat následující podmínky pro to, aby jí izolace nebyla „znovu“ nařízena:

  • absence příznaků onemocnění COVID-19;
  • uplynutí max. 30 dní ode dne provedení RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, na jehož základě byla nařízena „původní“ izolace;
  • uplynutí doby „původní“ nařízené izolace.

Izolace pak bude v závislosti na okolnostech konkrétní situace ukončena následujícími způsoby: 

  • u osoby, která nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, bude izolace ukončena po uplynutí sedmi dnů ode dne provedení pozitivního testu, na jehož základě byla nařízena;
  • u osoby, která na základě pozitivního výsledku rychlého antigenního testu (RAT) provedeného poskytovatelem zdravotních služeb podstoupila RT-PCR test s negativním výsledkem bude izolace ukončena ke dni obdržení negativního výsledku RT-PCR testu;
  • u osoby, která vykazovala příznaky onemocnění COVID-19, bude izolace ukončena až po uplynutí minimálně dvou dnů, kdy daná osoba příznaky již nevykazuje (izolace však musí trvat vždy alespoň sedm dní ode dne provedení testu s pozitivním výsledkem).

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy či připomínky, s důvěrou se na nás můžete obrátit.