Vážené dámy, vážení pánové, obracíme se na Vás s aktuálními informacemi ohledně dalšího balíčku rozvolnění, který vstoupí v účinnost již tradičně v pondělí, a to konkrétně k 31.05.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

obracíme se na Vás s aktuálními informacemi ohledně dalšího balíčku rozvolnění, který vstoupí v účinnost již tradičně v pondělí, a to konkrétně k 31.05.2021.

Úvodem je třeba poznamenat, že přijetí toho balíčku není dle slov Ministerstva zdravotnictví reakcí na zlepšující se epidemiologickou situaci, ale spíše odpovědí na rozhodovací praxi Nejvyššího správního osudu (NSS), který ministerstvu v uplynulém týdnu zrušil v pořadí již několikáté mimořádné opatření. V tomto případě se soudu nelíbila zejména zásadní omezení v oblasti služeb, která v mnoha případech ve výsledku znamenala úplný zákaz jejich poskytování (typickým příkladem je omezení provozu stravovacích zařízení prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti uvnitř provozovny). Podle NSS však pandemický zákon vládu, resp. Ministerstvo zdravotnictví k uložení takového (absolutního) zákazu vůbec neopravňuje.

Výše uvedené je pak stěžejním důvodem pro to, že v novém mimořádném opatření, jež je opatřeno podpisem „staronového“ ministra zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, již ve vztahu k poskytování služeb nefiguruje žádný „úplný zákaz“. Poskytování služeb ve všech oblastech bude nově „pouze“ podřízeno omezujícím podmínkám a na žádnou z oblastí poskytování služeb tak nebude dopadat bezvýjimečný zákaz. Nejen pro mnohé z Vás je pak jistojistě tou nejzásadnější novinkou obnovení provozu vnitřních prostor sportovišť (fitness centra, tělocvičny, kluziště atp.) a zařízení stravovacích služeb. Co se týče podmínek pro vstup do restaurací, kaváren či barů, ty jsou stejné jako podmínky, které se v současné době vztahují na provoz zahrádek. Pokud zákazník nesplňuje výjimku vztahující se na očkované osoby či na osoby, které onemocnění COVID-19 prodělaly, je nutné, aby byl schopen se prokázat potvrzením o negativním výsledku testu vystaveném buď poskytovatelem zdravotních služeb nebo zaměstnavatelem, či aby podstoupil na místě „samotest“.

Druhou významnou novinkou je pak zvýšení hranice maximálního počtu účastníků kongresů a vzdělávacích akcí, jichž se bude moci nově zúčastnit až 250 osob, přičemž současně nesmí přítomný počet účastníků přesahovat 50 % kapacity míst k sezení. Stejně tak dochází ke zvýšení této hranice u dalších hromadných akcí, u nichž je maximální počet účastníků nově zvýšen na 75 v případě akce ve vnitřních prostorech a na 150 v prostorech venkovních. Podmínky konání kongresů i hromadných akcí a požadavky, které musí splnit jejich účastníci, pak zůstávají stejné (viz naše předcházející aktualita).

Pokud byste měli (nejen) k této problematice jakékoli další dotazy či připomínky, s důvěrou se na nás můžete obrátit.

S úctou, 

Libor Štajer a Jan Tetiva