Vážené dámy, vážení pánové, touto stručnou aktualitou, v jejímž rámci bychom Vám rádi poskytli aktuální informace týkající se právních souvislostí spojených s epidemií onemocnění Covid-19, reagujeme na čtvrteční (tj. 07.01.2021) prodloužení mimořádných opatření vlády.

Vážené dámy, vážení pánové,

touto stručnou aktualitou, v jejímž rámci bychom Vám rádi poskytli aktuální informace týkající se právních souvislostí spojených s epidemií onemocnění Covid-19, reagujeme na čtvrteční (tj. 07.01.2021) prodloužení mimořádných opatření vlády.

Vláda se v tomto případě rozhodla vydat trochu jiným směrem než obvykle a namísto vydání nových opatření přistoupila, až na některé drobné výjimky, k prodloužení těch stávajících (bez jakéhokoli zásahu do jejich znění), a to až do 22.01.2021.

A proč zrovna datum 22.01.2021? Jedná se totiž o datum, do něhož byl se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužen nouzový stav, jehož existencí je platnost a účinnost vládních krizových usnesení podmíněna. V případě, že by vláda chtěla i po tomto datu regulovat epidemiologickou situaci prostřednictvím opatření předvídaných v protiepidemickém systému PES (bez ohledu na konkrétní stupeň), byla by nejprve nucena se souhlasem Poslanecké sněmovny opět prodloužit nouzový stav.

Ve vztahu k pomyslným „kategoriím“, které obvykle tvoří obsah našich aktualit, tak uvádíme, že žádné změny nenastávají v oblasti:

  • volného pohybu osob;
  • „povinného“ home office;
  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest;
  • maloobchodního prodeje a služeb;
  • provozu zařízení stravovacích služeb.


Dále je třeba zmínit i prodloužení platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví týkajícího se antigenního testování. Na základě daného mimořádného opatření má každá osoba, která je účastníkem veřejného zdravotního pojištění, nárok na bezplatné provedení antigenního testu. Test je pak možné v daném režimu podstoupit maximálně jednou za pět dní.

Dílčí změny pak lze najít v krizovém usnesení omezujícím provoz školských zařízení. Jedná se však pouze o drobné změny týkající se zejména chodu vysokých a vyšších odborných škol. V této oblasti zůstává i nadále zachován režim distanční výuky, a to s výjimkou pro první a druhé třídy základních škol, u nichž je umožněna výuka prezenčním způsobem.

Celou situaci pro Vás samozřejmě budeme pečlivě sledovat i nadále.

S úctou,

Libor Štajer

Jan Tetiva