Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této předvánoční právní aktuality pro Vás přehledně shrneme plánované změny v mimořádných opatřeních, k nimž má dojít s účinností k 27.12.2020 v souvislosti s přechodem ze čtvrtého (vážný stav) do pátého stupně (kritický stav) v rámci protiepidemického systému (PES).

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této předvánoční právní aktuality pro Vás přehledně shrneme plánované změny v mimořádných opatřeních, k nimž má dojít s účinností k 27.12.2020 v souvislosti s přechodem ze čtvrtého (vážný stav) do pátého stupně (kritický stav) v rámci protiepidemického systému (PES).


I. Nouzový stav

Nouzový stav byl vládou se souhlasem Poslanecké sněmovny opět prodloužen, a to až do 22.01.2021. V praxi toto prodloužení znamená, že vláda bude moci do tohoto data i nadále využívat krizová opatření vycházející z krizového zákona, přičemž tímto je podmíněna možnost fungování systému PES v nynější podobě (resp. ve všech jeho stupních).


II. Volný pohyb osob

Ve vztahu k nočnímu zákazu vycházení dochází k dalšímu zpřísnění, když tento bude nově trvat od 21:00 do 4:59. Výjimky z něj jsou opět minimální (cesty do a ze zaměstnání, neodkladné cesty z důvodu ochrany života a zdraví atp.).  Co se týče omezení „denního“ volného pohybu, to zůstává až na drobné detaily stejné. Jediným výrazným rozdílem je opětovné snížení počtu osob, které mohou pobývat společně na veřejně dostupných místech, a to z nynějších šesti osob na dvě. V souvislosti s omezením volného pohybu je třeba připomenout, že vládu v této souvislosti „neobměkčil“ ani blížící se konec roku a s ním neoddělitelně spjaté oslavy příchodu tohoto nového (a z tohoto omezení tak nezavedla žádnou výjimku).


III. „Povinný“ home office

Prostřednictvím předcházejících (tedy aktuálně platných) mimořádných opatření doporučovala vláda zaměstnavatelům, aby v co nejširší míře využívali možnost práce na dálku. Na tomto požadavku vláda stále trvá, avšak v jeho přísnější formě, kdy toto v rámci příslušného krizového usnesení zaměstnavatelům „nařizuje“.  Z tohoto důvodu považujeme za vhodné připomenout, že zaměstnavatelé nemohou dle zákoníku práce zaměstnancům práci dálku, tj. home office jednostranně nařídit, ale je nutné, aby se na tomto zaměstnavatel s daným zaměstnancem dohodl. I nadále lze v této souvislosti zaměstnavatelům doporučit, aby svým zaměstnancům možnost práce z domova doporučili a apelovali na ně, aby ji, pokud je to alespoň trochu možné, využívali. Současně zůstává v platnosti i vládní doporučení týkající se podpory čerpání dovolené a placeného volna.


IV. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Na povinnosti nošení roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest se dle aktuálních informací nic nemění. Pro připomenutí doplňujeme, že i nadále tak trvá povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budov a na zastávkách hromadné dopravy, dále i na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce v případech, kdy na stejném místě a ve stejný čas dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Rovněž pak zůstává v platnosti výjimka z této povinnosti pro zaměstnance pracující na jednom místě, pokud se nachází v minimální dvoumetrové vzdálenosti. 


V. Omezení „každodenního“ života

 • Provoz školských zařízení
  V této oblasti dojde k 04.01.2021, tj. prvnímu školnímu dni nového roku, k zásadním změnám. V režimu prezentační výuky by se do škol měli vrátit pouze žáci prvních a druhých tříd základních škol. Provoz mateřských škol by pak měl zůstat neomezen.

  K tomuto pak dodáváme, že dle dostupných informací se uvažuje i o prodloužení vánočních prázdnin až do druhého lednového týdne, přičemž lze předpokládat, že o tomto bude vláda případně rozhodovat až s blížícím se příchodem nového roku, a to v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci.

   
 • ​Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
  Spolu s přechodem do pátého stupně dojde k zásadnímu omezení maloobchodního prodeje. Nově by měly mít otevřeny pouze obchody se „základním zbožím“, tj. potraviny, lékárny, drogerie či květinářství. Dílčí změnou je však i to, že obchody (supermarkety) nově nebudou moci nabízet sortiment, na jehož prodej se výjimka nevztahuje (tj. kupříkladu oblečení, hračky apod.).

   
 • Omezení provozu zařízení stravovacích služeb
  V případě zařízení stravovacích služeb zůstává nadále pouze možnost „okénkového výdeje“, s tím, že ale dochází ke zkrácení maximální možné otevírací doby, která je omezena na časový úsek mezi 5:00 hod. a 21:00 hod.


Další vývoj pro Vás budeme dále sledovat.

S úctou,

Libor Štajer