Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality pro Vás přinášíme krátký update souvisejí s nejnovějším vývojem v oblasti mimořádných a podpůrných opatření.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality pro Vás přinášíme krátký update souvisejí s nejnovějším vývojem v oblasti mimořádných a podpůrných opatření.


I. Změny v omezení volného pohybu

Na základě vládního krizového opatření ze dne 26.10.2020 dochází ke zpřísnění výjimek ze zákazu volného pohybu osob. Toto zpřísnění je nejčastěji spojováno s omezením nočního pohybu po 21. hodně, které má vliv na „běžný“ život nás všech. Nicméně, uvedené opatření přineslo i „omezení“ v oblasti zaměstnanosti, když vláda zaměstnavatelům přímo nařídila „využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště“. Toto pak vláda rovněž doplnila doporučením, aby zaměstnavatelé podporovali čerpání dovolené a pracovního volna a rovněž omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování jeho činnosti.

S ohledem na výše zmiňovanou „nařízenou“ práci na dálku alias home office bychom rádi upozornili na to (a tím rovnou předešli i Vašim otázkám), že i přes dané vládní nařízení je stále nutné dodržovat příslušná ustanovení zákoníku práce vztahující se k této problematice. Tedy, je třeba zdůraznit, že zaměstnavatelé nemohou zaměstnancům práci z domova (ve většině případů, neboť rozhodující je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě) jednostranně nařídit, nýbrž je nutné, aby se na ní zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli. Aktuálně tak bude vhodné na zaměstnance primárně apelovat, aby možnosti práce z domova (s ohledem na toto poslední, aktuální nařízení) využívali v maximální míře, a práce na pracovišti zaměstnavatele tak probíhala jen v případech, kdy je to nezbytné.


II. Prodloužení režimu B programu Antivirus

Vláda se rovněž na svém pondělním zasedání usnesla na prodloužení režimu B programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus, a to do konce tohoto roku. Režim B daného programu upravuje kompenzaci pro zaměstnavatele zasažené souvisejícími hospodářskými potížemi z důvodu číření onemocnění COVID-19.


III. Pozastavení vstupních a periodických lékařských prohlídek

Závěrem pak upozorňujeme na ještě jednu pracovněprávní změnu týkající se vstupních a periodických lékařských prohlídek zaměstnanců. V důsledku nynější situace vláda umožňuje nahrazení posouzením zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (vstupní lékařské prohlídky) čestným prohlášením zaměstnance, jehož vzor naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Rovněž dochází k udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, které není třeba po dobu nouzového stavu provádět.

Další vývoj celé situace pro Vás i nadále bedlivě sledujeme.