Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality přinášíme přehledné shrnutí toho, k jakým změnám by mělo dojít s účinností od pondělí 12.04.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality přinášíme přehledné shrnutí toho, k jakým změnám by mělo dojít s účinností od pondělí 12.04.2021.

Vláda v rámci úterního jednání vlády (tj. 06.04.2021) rozhodla, že nebude žádat Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav by měl tedy skončit s úderem půlnoci v noci z neděle 11.04.2021 na pondělí 12.04.2021. Spolu s koncem nouzového stavu pozbude vláda svého oprávnění regulovat epidemiologickou situaci prostřednictvím krizových opatření vydaných na základě krizového zákona a bude se moci spolehnout pouze na tzv. pandemický zákon, jenž vstoupil v účinnost počátkem tohoto roku a na jehož základě může Ministerstvo zdravotnictví vydávat mimořádná opatření.  

Ještě než se dostaneme k samotnému přehledu nových opatření, je třeba zmínit, že pandemický zákon nepropůjčuje Ministerstvu zdravotnictví tak „silné“ pravomoci, které má vláda dle krizového zákona. Ministerstvo proto nově nebude oprávněno regulovat především volný pohyb osob, což znamená, že s účinností od pondělí 12.04.2021 dochází nejen ke zrušení omezení pohybu mezi okresy, ale i ke zrušení omezení volného pohybu jako takového.

 

 • Omezení volného pohybu osob

  Od pondělí 12.04.2021 dochází ke zrušení omezení volného pohybu osob. V souvislosti se zrušením omezení volného pohybu upozorňujeme na to, že se farmaceutičtí reprezentanti i další zaměstnanci budou moci od výše uvedeného data vrátit „do terénu“. I nadále je však třeba brát v potaz jak případná interní omezení zdravotnických zařízení a lékáren, tak současně to, že v těchto místech i nadále trvá zvýšené riziko nákazy.

   
 • Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

  V této oblasti nedochází k žádným změnám. I nadále tedy budou platit níže uvedená pravidla.

  Respirátor či zdravotnickou obličejovou masku (roušku) nebo obdobný prostředek (splňující příslušné technické podmínky) bránící šíření kapének je nutné mít ve všech vnitřních prostorech staveb (vždy), na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (vždy), a na veřejně přístupných místech mimo zastavěné zemí obce (pokud není zachován dvoumetrový rozestup).

  Výhradně respirátor je pak nutné mít např. v prodejnách a provozovnách služeb, v prostředcích veřejné dopravy (a rovněž v čekárnách, na nástupištích a pod přístřešky), na ambulantních pracovištích zdravotnických zařízení či v motorových vozidlech, pokud se v nich nenachází výhradně osoby z jedné domácnosti.

  Co se týče výjimky pro zaměstnance, ta rovněž zůstává stejná, tj. osoby v době výkonu práce nemusí mít chirurgickou roušku či respirátor pouze v případě, že se nacházejí na jednom místě „bez přítomnosti jiné osoby“. Toto ne zcela jednoznačné pravidlo lze v kombinaci s vládou uvedenými informace vykládat tak, že musí být daná osoba sama v místnosti.

  V souvislosti s výše uvedeným pak připomínáme povinnost všech zaměstnavatelů zajistit svým zaměstnancům ochranné prostředky v dostatečném množství, tak, aby mohlo být toto opatření v praxi dodržováno.

   
 • „Povinný“ home office

  Doporučení zaměstnavatelů stran využívání home office (tzn. v zásadě prakticky nevymahatelné nařízení, aby zaměstnavatelé v co největší možné míře využívali u svých zaměstnanců práci na dálku) k 12.04.2021 pozbývá platnosti.

   
 • Konání hromadných akcí

  Ve vztahu ke konání hromadných akcí (kterými se dle opatření rozumí spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy apod.) je třeba rozlišovat, zda se jedná o akci ve vnitřních či ve vnější prostorech. U hromadných akcí konaných ve vnitřních prostorech je maximální počet účastníků omezen na 10. Akcí konaných ve vnějších prostorech se pak může účastnit až 20 osob. Ministerstvo nepodmiňuje konání těchto hromadných akcí splněním žádných dalších hygienických opatření (např. minimálními rozestupy), a tudíž je v případě jejich organizace nutné brát v potaz pouze povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

  K výše uvedenému pak doplňujeme, že dle našeho názoru se zmíněné omezení nevztahuje na „pracovní meetingy“ a různé schůze zaměstnanců organizované v souvislosti s výkonem práce. V těchto případech by neměl být maximální počet účastníků omezen. Každý zaměstnavatel by si však měl v rámci zachování jisté úrovně opatrnosti vždy zvážit, zda je konání schůze s účastí vyššího počtu zaměstnanců skutečně nutné, a, pokud ano, zajistit odpovídající hygienická opatření (rozestupy mezi zaměstnanci, větrání místnosti apod.).

   
 • Omezení „každodenního“ života

  Provoz školských zařízení
  Od pondělí 12.04.2021 by se měli do škol vrátit především žáci prvního stupně základních škol, a to (v závislosti na počtu žáků a vnitřní organizaci příslušné školy) buď ve střídavém režimu „sudý – lichý týden“, či úplně bez omezení. Stejně tak by mělo dojít k obnovení provozu mateřských škol pro žáky v posledním předškolním (povinném) roce.

  U žáků druhého stupně, studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, jakož i konzervatoří, pak zůstává prozatím zachována distanční výuka s jistými výjimkami vztahujícími se např. na individuální konzultace, praktickou výuku apod.

  Spolu s částečným návratem žáků do škol je třeba zmínit i zavedení povinného testování, které by mělo být u žáků realizováno s frekvencí dvakrát týdně, a to prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si žák buď provede sám nebo mu ho provede jiná osoba, a který mu za tímto účelem poskytne škola.

  Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
  Omezení maloobchodního prodeje bude trvat v pozměněné podobě i nadále, kdy dojde zejména k rozšíření výjimek ze zákazu, které se budou nově vztahovat např. i na papírnictví, obchody s dětským oblečením, farmářské trhy. Pravidlo maximálně jedné osoby na 15 m2 zůstává v platnosti i nadále.

  Omezení provozu zařízení stravovacích služeb
  V případě zařízení stravovacích služeb zůstává nadále pouze možnost „okénkového výdeje“, s tím, že ale dochází k prodloužení maximální možné otevírací doby, která je omezena na časový úsek mezi 6:00 hod. a 21:59 hod.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva