Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality bychom Vás chtěli ve stručnosti informovat o vývoji v posledních několika dnech v oblasti mimořádných opatření a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality bychom Vás chtěli ve stručnosti informovat o vývoji v posledních několika dnech v oblasti mimořádných opatření.

I. Zrušení mimořádného opatření Nejvyšším správním soudem

Prvním významným aspektem, který v této oblasti určitým způsobem „zamíchal kartami“, je zrušení stávajícího mimořádného opatření upravujícího omezení maloobchodu a služeb, konání hromadných akcí či provozu stravovacích zařízení. Je však třeba zdůraznit, že soud v této souvislosti poskytl vládě určitou lhůtu k nápravě, jelikož dané opatření nezrušil „ze dne na den“, ale s čtyřdenním odkladem.  Co se týče důvodů, které soud ke zrušení opatření vedly, tím stěžejním byla skutečnost, že příslušné opatření bylo ministerstvem vydáno bez předchozího souhlasu vlády, přičemž takovýto postup je (dle pandemického zákona) možný pouze ve výjimečných případech.

II. Rozvolnění k pondělí 26.04.2021

Vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví pak výše zmíněné dodatečné lhůty k nápravě využily a s účinností od pondělí 26.04.2021 bylo vyhlášeno nové mimořádné opatření nahrazující to, které bylo soudem zrušeno. Nové mimořádné opatření pak svým obsahem až na drobné výjimky „kopíruje“ to staré. Tou nejzásadnější novinkou, která od pondělí 26.04.2021 nastane, je tak úplné otevření mateřských škol v krajích s nejnižším výskytem nových případů nákazy, tj. v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji a v kraji Plzeňském. 

III. Plán dalšího rozvolňování

Ve vztahu k dalšímu rozvolňování vláda po svém čtvrtečním (22.04.2021) zasedání představila nový plán, u něhož má být hlavním posuzovacím kritériem tzv. incidence, tj. výskyt nových případů nákazy na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Systém rozvolňování by pak měl být nastaven tak, že vláda vždy každé pondělí představí nová opatření, a to spolu s epidemiologickými podmínkami (zejména incidencí), které musí být splněny. Následně se vláda s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci na svém čtvrtečním zasedání usnese na tom, zda je rozvolnění skutečně namístě a případně vydá příslušná opatření, která budou platit od následujícího pondělí.

K další významnější vlně rozvolňování by mělo dojít s účinností od pondělí 03.05.2021, přičemž konkrétní přehled změn, které by měly od tohoto data nastat, by měla (dle výše popsaného plánu) vláda zveřejnit již v pondělí 26.04.2021.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva