V rámci této aktuality Vám přinášíme krátký up-date ohledně dílčích změn, které vláda schválila v rámci svého středečního jednání (26. ledna 2022) a které již Ministerstvo zdravotnictví promítlo do svých mimořádných opatření.

1. Nová výjimka z povinného testování

Jak již mnozí z Vás jistě zachytili z médií, s účinností od pondělí 31. ledna 2022 dochází k zakotvení nové výjimky z povinného testování. Tato výjimka se bude vztahovat na osoby, které v posledních 30 dnech prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19. V případě, že je u dané osoby potvrzena nákaza daným onemocněním prostřednictvím pozitivního RT‑PCR testu a současně u ní uplynula doba nařízené izolace, není tato osoba po dobu následujících 30 dní ode dne provedení pozitivního RT-PCR testu povinna podstupovat testování v rámci povinného testování zaměstnanců, OSVČ a funkcionářů právnických osob. V tomto ohledu je však třeba zdůraznit, že uvedená výjimka může být aplikována pouze na základě pozitivního výsledku RT-PCR testu a není tedy možné za tímto účelem bez dalšího využít pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) provedeného poskytovatelem zdravotních služeb či „samotestu“. Výše popsaná výjimka se tedy uplatní výhradně u osob, u nichž bylo onemocnění zjištěno či potvrzeno na základě RT-PCR testu a jimž již uplynula izolace nařízená na základě tohoto pozitivního RT-PCR testu.

Současně by dle vládou avizovaných informací mělo v této souvislosti dojít i k aktualizaci metodického pokynu pro krajské hygienické stanice (a Hygienickou stanici hl. m. Prahy) upravujícího mimo jiné i pravidla pro nařizování karantény. Na výše uvedené osoby by se totiž po dobu zmiňované 30denní „ochranné doby“ po pozitivním RT-PCR testu měla rovněž vztahovat výjimka z nařízení karantény v případě rizikového kontaktu. Nicméně, v pátek 28. ledna 2022 nebyla ještě aktualizovaná verze metodiky oficiálně vydána.

2. Omezení doby platnosti očkovacích certifikátů

Druhou poměrně důležitou novinkou je omezení doby platnosti očkovacích certifikátů, k němuž vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví, přistoupily s účinností od 15. února 2022. Dle aktuálního režimu není platnost očkovacích certifikátů (v případě aplikovaného jednodávkového schématu a ukončeného dvoudávkového schématu, u nichž od aplikace jediné, resp. druhé dávky uplynula požadovaná doba v délce 14 dnů) nikterak omezena.

Od výše uvedeného data bude platnost očkovacích certifikátů omezena na dobu 270 dnů (tj. 9 měsíců) od aplikace jediné, resp. druhé dávky. Toto omezení délky platnosti se však nebude vztahovat na osoby s třetí, „posilující“ dávkou, které se budou moci i po uplynutí zmiňované doby prokázat certifikátem o aplikaci třetí dávky, u něhož k limitaci doby platnosti (alespoň prozatím) nedochází. Omezení platnosti certifikátu se pak projeví ve všech oblastech, v nichž se plně ukončené očkovací schéma uplatní jako jedna z podmínek modifikovaného systému O-N-T, jakož i tam, kde plné očkování představuje výjimku z určité povinnosti.

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy či připomínky, s důvěrou se na nás můžete obrátit.