V pondělí, tj. 18.05.2020, byl na území celé České republiky ukončen nouzový stav, který byl vyhlášen 12.03.2020 a trval celých 66 dní. Jaké důsledky bude mít skončení nouzového stavu v praxi? A jak se následně včera změnila mimořádná protiepidemiologická opatření?

Vážené dámy, vážení pánové,

mnozí z Vás již jistě zaznamenali, že v pondělí, tj. 18.05.2020, byl na území celé České republiky ukončen nouzový stav, který byl vyhlášen 12.03.2020 a trval celých 66 dní. Jaké důsledky bude mít skončení nouzového stavu v praxi? A jak se následně včera změnila mimořádná protiepidemiologická opatření?

V první řadě bychom rádi upozornili na to, že fakticky se pro Vás vlastně nic nemění. Jedinou významnou změnou je to, že vláda již současnou situaci nemůže regulovat prostřednictvím svých krizových usnesení – veškerá omezení jsou nově obsažena v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví vydaných s účinností od 18.05.2020. Obsah krizových usnesení, nově přenesený do mimořádných opatření MZ, však zůstal stejný. Tedy, omezeními regulované oblasti, ať už jde o státní hranice, maloobchod či očekávané úplné obnovení provozu restaurací, nebyly skončením nouzového stavu fakticky nijak dotčeny.

Nicméně, je třeba zdůraznit, že od ukončení nouzového stavu již došlo k aktualizaci současně platných opatření, resp. došlo k urychlení rozvolňování v některých oblastech. Konkrétně se jedná o následující změny:

(i)             Konec nošení roušek v kancelářích

S účinností od 19.05.2020 není nutné, aby zaměstnanci v kancelářích, pokud budou mezi sebou budou dodržovat vzdálenost alespoň 2 m, nadále nosili roušky.

(ii)            Plánované změny na hranicích

Od 25.05.2020 by na hranicích nově měly probíhat již pouze namátkové kontroly (povinnost mít u sebe potvrzení od negativním PCR testu pravděpodobně bude trvat i nadále). S účinností k 08.06.2020 by pak mělo dojít k vydání seznamu rizikových zemí, u nichž by bylo nutné při návratu stále předkládat potvrzení, u zbylých, nerizikových zemí by toto už nemuselo být potřeba. Tato opatření nebyla doposud „oficiálně“ přijata, jedná se pouze o vládou avizovaný harmonogram , který se samozřejmě ještě může změnit.

Tolik tedy k nejčerstvějším změnám.

Současně, v návaznosti na Vaše četné dotazy, rovněž přikládáme zhodnocení současného stavu ve vztahu k situacím, o nichž víme, že řada z Vás v současné chvíli velice intenzivně řeší:

(i)                   Konání interních pracovních setkání

V tuto chvíli již nepanuje žádný zákaz, který by tato setkání omezoval, naopak došlo k určitému rozvolnění v oblasti nošení ochranných prostředků (viz výše). Nicméně, i přesto bychom Vám doporučovali být v následujících týdnech opatrní v rámci maximální prevence a v rámci možností interní „meetingy“ s větším počtem účastníků spíše ještě zvážit či volit komunikaci na dálku (nebude-li vyhnutí, již se jim při zachování preventivních opatření nemusíte vyhýbat. Pokud je tedy konání pracovního setkání nevyhnutelné, doporučovali bychom omezit počet účastníků na maximálně deset lidí, zajistit dostatečné rozestupy (bez roušek 2 m, s rouškami je možná kratší vzdálenost, analogicky k jiným opatřením lze říci 1,5 m), časté větrání místnosti a další hygienická opatření. Pokud máte k dispozici venkovní prostory (např. v podobě terasy), bylo by ideální setkání přesunout tam.

(ii)                 Konání setkání, seminářů s lékaři

Zde bychom doporučili počkat minimálně do otevření vnitřních prostor restaurací (tj. do 25.05.2020). Pokud jde o podmínky realizace, je třeba brát v potaz všechna omezení a doporučení vztahující se ke shromažďování většího počtu osob, resp. hlavně omezení vztahující se na pobyt ve vnitřních prostorách restaurací. Mezi naše hlavní doporučení patří omezení počtu účastníků (aktuálně do deseti lidí maximálně – s tím, že počet a podmínky se budou v budoucnu měnit dle epidemiologického vývoje a opatření týkajících se obdobných akcí), zajištění rozestupů mezi účastníky (alespoň 1,5 m) a v neposlední řadě zajištění vhodných ochranných prostředků (např. desinfekce na ruce apod.). Setkání je opět vhodné přesunout pokud možno do venkovních prostor. Závěrem je třeba upozornit, že na uvedená setkání se možnost odložit roušky zatím nevztahuje.

I přesto, že je nouzový stav u konce, je třeba i nadále vždy postupovat s určitou mírou opatrnosti a brát v potaz veškerá rizika, která mohou být s plánovanými aktivitami spojena. Toto pravidlo velice důležité i ve vztahu k činnosti farmaceutických reprezentantů, resp. návštěv zdravotnických zařízení. I nadále proto doporučujeme tyto osoby vybavit základními ochrannými prostředky a vždy brát v úvahu to, že jsou vysíláni do stále ještě výrazně exponovaných míst, kde je riziko nákazy vyšší (viz naše předcházející aktuality, které naleznete ZDE).

V návaznosti na výše uvedené bychom pak doporučili i nadále sledovat informační kanály příslušných autorit, zejména stránky vlády (dostupné ZDE) a taktéž aktuální informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví (dostupné ZDE). Stále je také třeba počítat s tím, že by se v důsledku rozvolňování opatření mohla situace případně i zhoršit – pak by bylo na místě i možné zpřísnění mimořádných opatření či opětovné vyhlášení nouzového stavu. K tomu však, doufáme, v nejbližší době nedojde.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer