Vážené dámy, vážení pánové, jak jste již sami jistě zaznamenali, s účinností k dnešnímu dni, tj. pondělí 25. května 2020, došlo k dalšímu výraznějšímu rozvolnění mimořádných opatření. V návaznosti na to jsme pro Vás připravili další z našich pravidelných právních aktualit, jejichž prostřednictvím shrnujeme vždy ty nejdůležitější změny.

Vážené dámy, vážení pánové,

jak jste již sami jistě zaznamenali, s účinností k dnešnímu dni, tj. pondělí 25. května 2020, došlo k dalšímu výraznějšímu rozvolnění mimořádných opatření. V návaznosti na to jsme pro Vás připravili další z našich pravidelných právních aktualit, jejichž prostřednictvím shrnujeme vždy ty nejdůležitější změny.

Pro přehlednost jsme si pro Vás dovolili informace rozdělit do následujících oblastí:

(i)             Obecný přehled

Dnešním dnem se některé děti (1. stupeň) vrací do škol a po dvouměsíční pauze otevírají vnitřní prostory restaurací a stravovací zařízení v nákupních centrech nad 5.000m2. Je možné realizovat návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních.

(ii)            Shromažďování a související opatření

Nově jsou povoleny hromadné akce s účastí až 300 osob. Zde je důležité především to, že takovéto akce se mohou konat jak ve venkovních, tak i ve vnitřních prostorech. Co se týče opatření, která bude nutné dodržovat, pak i nadále bude třeba zajistit odstup mezi osobami nejméně 2 metry a dále také to, aby byla na místě k dispozici desinfekce (popř. návštěvníci měli roušky – dle konkrétní situace a lokace).

(iii)           Cestování

V této oblasti žádné zásadní změny nenastaly. Jak jsme Vás již informovali v rámci našich předchozích aktualit, plánované rozvolnění na státních hranicích je stále v procesu vyjednávání – zde bude totiž záležet především na dohodě s dalšími zeměmi (v praxi se jedná hlavně o sousední státy a dále o oblíbené letní destinace jako např. Řecko či Chorvatsko). Dle v současné chvíli dostupných informací usiluje vláda zejména o to, aby bylo možné od poloviny června otevřít hranice se sousedními státy. Mezi další vládou avizované plány patří zrušení povinnosti předložení potvrzení o negativním testu při návratu z tzv. nerizikových zemí (jejichž seznam by mělo vydat MZ a pravidelně jej aktualizovat) – k tomuto by mohlo dojít již k 08.06.2020.

Lze tedy očekávat, že v nejbližších dnech by mělo v této oblasti k dalším zásadním změnám, o kterých Vás samozřejmě budeme informovat.

(iv)           Roušky

Roušky je třeba stále nosit ve vnitřních prostorech staveb (tedy mimo bydliště, jako např. obchody, čerpací stanice, kina apod.) + ve vozech taxislužby + všude tam, kde se nachází 2 osoby v bližší vzdálenosti než dva metry. Zde pro úplnost doplňujeme, že zaměstnanec nemusí při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti mít roušku v případě, že pracuje ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby (podrobně zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-v%C3%BDjimkami-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf).

(v)            Farmacie

Pro úplnost si dovolujeme připomenout konec účinnosti mimořádného nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ke kterému došlo již minulý týden s ukončením nouzového stavu, tedy k 17. květnu 2020, což potvrzuje i celní správa na svých webových stránkách. Do budoucna tak bude nutné co se týče plánovaných vývozů léčiv sledovat jen dřívější seznam tzv. ohrožených LP, který MZ vydávalo ještě před vypuknutím pandemie. Jeho aktuální verze je k dispozici zde.

V návaznosti na výše uvedené pak přidáváme doplňující informace stran pořádání odborných seminářů, kongresů či setkání s doktory. S ohledem na to, že dnešním dnem došlo k relativně zásadním změnám, je možné přikročit k postupnému obnovení pořádání těchto akcí. V následujících týdnech (minimálně) bychom však doporučili dbát na to, aby byla dodržena nejen „povinná“ hygienická opatření (tj. nošení roušek ve vnitřních prostorech, dodržování rozestupů, zajištění desinfekce), ale i další opatření zvyšující bezpečnost všech účastníků (např. zajištění dalších ochranných prostředků, zachování nižšího počtu účastníků, vyloučení účasti rizikových kategorií osob, preferenci konání akce v rámci venkovních prostor apod.). V tomto ohledu je pak stěžejní pečlivě sledovat aktuální vývoj a pružně reagovat na jakékoli změny, které by v případě jakéhokoli epidemiologického zhoršení situace mohly nastat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer