Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že v pátek Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nepřijala senátní návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jejímž předmětem měla být mj. změny správního řízení o stanovení max. ceny a výše a podmínek úhrady, úsporná opatření apod. (viz. naše předchozí aktualita).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že v pátek Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nepřijala senátní návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jejímž předmětem měla být mj. změny správního řízení o stanovení max. ceny a výše a podmínek úhrady, úsporná opatření apod. (viz. naše předchozí aktualita).

Ministerstvo zdravotnictví ČR v červnu letošního roku uvedlo, že pokud nastane tato varianta, pak bude provádět změny, které jsou proveditelné i bez změny legislativy, jedná se zejména o následující změny:

- cenové regulace

– minimalizace řízení „převzetím“ stanovené maximální ceny pro totožný přípravek, oznamované ceny, úprava rozsahu, zpětná regulace ve sledovaných ATC;

- vyhlášky č. 92/2008 Sb.

– symboly, zkratky odborností, ATB centra;

- nově koncipovaná publikace Číselníku

- nemocniční LP, plně hrazené LP

– podnět pro přípravu DNC;

- smlouvy ZP

– s centry, DNC, pay back, price volume agreement, vzorové provedení.

Samozřejmě budeme sledovat, jaké kroky bude MZ ČR v této situaci realizovat, zda se bude jednat o výše uvedené a budeme Vás o všem nadále informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.