Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec další ze lhůt pro notifikaci ZP podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Nejpozději do 31.03.2017 jsou distributoři a dovozci, kteří splnili svou ohlašovací povinnost na MZ podle starého zákona a hodlají i nadále uvádět/dodávat na trh v ČR ZP rizikové třídy IIb nebo diagnostický ZP in vitro náležející do seznamu A nebo B, povinni podat žádost o notifikaci těchto ZP do Registru zdravotnických prostředků na SÚKL.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží konec další ze lhůt pro notifikaci ZP podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Nejpozději do 31.03.2017 jsou distributoři a dovozci, kteří splnili svou ohlašovací povinnost na MZ podle starého zákona a hodlají i nadále uvádět/dodávat na trh v ČR ZP rizikové třídy IIb nebo diagnostický ZP in vitro náležející do seznamu A nebo B, povinni podat žádost o notifikaci těchto ZP do Registru zdravotnických prostředků na SÚKL.

Co se týče ZP, které distributor či dovozce uvedl/uvede na trh až po nabytí účinnosti zákona o ZP (tj. po 01. 04. 2015), zde platí povinnost notifikace do 15 dnů od uvedení na trh. Tato povinnost se nevztahuje na individuálně zhotovený zdravotnický prostředek, zdravotnický prostředek rizikové třídy I nebo diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, který nenáleží do seznamu A ani seznamu B a ani není zdravotnickým prostředkem pro sebetestování.

I nadále by mělo platit, že notifikaci uvedených ZP je možné podat, i pokud ještě není ukončena notifikace (registrace) osoby distributora/dovozce.

Pro úplnost uvádíme, že:

(i)        lhůta pro notifikaci ZP rizikové třídy III nebo aktivních implantabilních ZP skončila již 31.03.2016;

(ii)      lhůta pro notifikaci ZP rizikové třídy IIa nebo ZP pro sebetestování končí 31.03.2018.

Užitečné informace o Registru zdravotnických prostředků (RZPro) jsou uvedeny na http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/registr-zdravotnickych-prostredku. SÚKL v mezidobí popsal některé nejasné otázky na základě častých dotazů veřejnosti a zpřístupnil je na http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dotazy-z-oblasti-distribuce-a-dovozu-zdravotnickych nebo na http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/notifikace-zdravotnickych-prostredku.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

 

Libor Štajer