Prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o tom, že 25. dubna 2024 přijal Evropský parlament vícero opatření, jejichž cílem je zlepšit dostupnost diagnostiky in vitro pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče.

Tato opatření zahrnují:

  1. poskytnutí více času společnostem na přechod na nová pravidla EU týkající se diagnostických zdravotnických prostředků in vitro,
     
  2. zavedení povinnosti výrobců informovat vnitrostátní orgány a odvětví zdravotnictví v případě přerušení dodávek zdravotnických prostředků – tyto informace musí poskytnout 6 měsíců předem příslušným orgánům,
     
  3. možnost postupného zavádění evropské databáze zdravotnických prostředků – databáze Eudamed.

Opatření poskytují více času na zvážení možných kroků na ochranu péče o pacienty a současně zvyšují transparentnost.

Dodatečná lhůta poskytnutá společnostem závisí na typu prostředku:

  • prostředky s vysokým rizikem pro lidské zdraví (třída D) budou mít přechodné období do prosince 2027;
  • prostředky s vysokým rizikem pro veřejné zdraví (třída C) budou mít přechodné období do prosince 2028;
  • prostředky s nižším rizikem (třída B a třída A) mají přechodné období do prosince 2029.

 

Pozměňující nařízení vstoupí v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.