Prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o horké novince z oblasti cenové regulace zdravotnických prostředků.

Ve středu 30. listopadu 2022 byl ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněn nový Cenový předpis 1/2023/OLZP Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2022, o regulaci cen zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro: Věstník 14/2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

Oproti aktuálně účinnému cenovému předpisu obsahuje nový cenový předpis jen minimum změn, přičemž z hlediska změn obsahových můžeme zmínit pouze tyto tři:

 

  1. Úprava definice zboží v čl. I písm. a), podle něhož se za zboží nově považuje: zdravotnický prostředekdiagnostický zdravotnický prostředek in vitro (dále jen „prostředek“1) hrazený plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění na základě předepsání na poukaz a zvlášť účtovaný zdravotnický materiál.“

 

  1. Úprava v čl. III odst. I a čl. IV odst. 5, kde došlo ke stanovení speciálního stropu pro meziroční navýšení ceny původce pro rok 2023, a to na 8 %.

 

  1. Úprava v čl. III odst. 3, na jejímž základě byly oproti předchozí verzi zredukovány příkladmo vypočtené případy, kdy se regulace ceny původce neuplatní. Z původních tří situací zůstala jen jedna, konkrétně se regulace ceny původce neaplikuje zdravotnické prostředky zařazené do skupin zaměnitelných prostředků vytvořených podle § 39u zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

Cenový předpis nabude účinnosti k 1. lednu 2023.