Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si navázat na naši aktualitu k zákazu vývozu léčiv - novému znění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, a doplnit aktualizované vyjádření celních orgánů.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si navázat na naši aktualitu k zákazu vývozu léčiv - novému znění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. Navíc si dovoluji doplnit aktualizované vyjádření celních orgánů: zde.

Na základě častých dotazů, za které děkujeme, si dovoluji doplnit, že je třeba pamatovat též na dřívější seznam tzv. ohrožených LP, který MZ vydávalo ještě před vypuknutím pandemie. Jeho aktuální verze je k dispozici zde.

V případě jakéhokoliv vývozu LP je tak nutné se dívat do obou seznamů.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer