Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si aktualizovat informace k zákazu vývozu léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 vydanému dne 17. března 2020 formou nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si aktualizovat informace k zákazu vývozu léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 vydanému dne 17. března 2020 formou nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.

Dnešního dne vláda s okamžitou účinností toto nařízení změnila tak, že se zakazuje dodání pouze v příloze vyjmenovaných registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí Evropské unie a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.

Nařízení v této změněné podobě je i nadále omezeno dobou trvání nouzového stavu.

Nařízení vlády vydané dnešního dne ve Sbírce zákonů pod č. 146/2020 Sb. naleznete zde v jeho plném znění včetně výčtu léčivých přípravků, jejichž vývoz je omezen .

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer