Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES pozvat na webinář věnovaný tématu cen a úhrad léčivých přípravků, který se uskuteční ve středu 17. června 2020.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás společně s kolegy ze společnosti VALUE OUTCOMES pozvat na webinář věnovaný tématu cen a úhrad léčivých přípravků, který se uskuteční ve středu 17. června 2020.

Velká komplexní novela zákona „48“, která na přelomu roku vstoupila do mezirezortního připomínkového řízení a kterou jsme se z velké části zabývali na našem posledním semináři, stále stojí „zaparkovaná“ na MZ, jelikož dosud nedošlo k vypořádání připomínek, po němž bude následovat předložení na vládu a následně do Sněmovny.

I nadále tuto komplexní novelu bedlivě sledujeme, nicméně Ministerstvo i SÚKL, a v neposlední řadě zdravotní pojišťovny svou praxí v mezidobí připravili dostatek témat k diskuzi.

Dochází zejména k vývoji v otázce hodnocení dopadu do rozpočtu, kdy Ministerstvo v nedávné době vydalo dvě poměrně přelomová rozhodnutí k otázce příliš vysokého dopadu do rozpočtu. Na to navazuje též praxe zdravotních pojišťoven, kdy ujednání s nimi se pro účely získání úhrady stává čím dál častější nutností. Jelikož přístup SÚKLu je i nadále nekompromisní, a ujednání resp. souhlas plátců je třeba do správních řízení vložit včas, na semináři se tak budeme zabývat aktuálními vzory risk-sharingových smluv zdravotních pojišťoven, rozebereme jejich problematické aspekty a pro dokreslení celé mozaiky vysvětlíme i praktické dopady zákonných i smluvních povinností zdravotních pojišťoven ve vztahu poskytovatelům zdravotních služeb co se týče kontroly vykázané péče.

Veškeré podrobnosti najdete v pozvánce zde.

Přihlášky prosím zasílejte na adresu seminare@kmvs.cz.

S úctou

Libor Štajer & Tomáš Doležal