Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o výzvě učiněné Evropskou komisí (EK) k připomínkám k problematice používání Bisfenolu A ve zdravotnických prostředcích (PUBLIC CONSULTATION on the preliminary opinion on The safety of the use of bisphenol A in medical devices).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o výzvě učiněné Evropskou komisí (EK) k připomínkám k problematice používání Bisfenolu A ve zdravotnických prostředcích (PUBLIC CONSULTATION on the preliminary opinion on The safety of the use of bisphenol A in medical devices).

Touto problematikou se zabývalo předběžné stanovisko EK, které je dostupné zde: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_040.pdf

Cílem tohoto předběžného stanoviska je posoudit, jestli používání bisfenolu A ve zdravotnických prostředcích by mohlo vést k obavám ze zdravotních rizik. EK si také klade za cíl zjistit aktuální mezní BPA ve zdravotnických prostředcích.

EK vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby předložily písemné připomínky k předběžnému stanovisku nejpozději do 26 března 2014. Výzva je dostupné zde: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_18_en.htm

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer