Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality bychom Vám rádi krátce shrnuli nejaktuálnější informace z Poslanecké sněmovny, konkrétně průběh 85. schůze Výboru pro zdravotnictví PSP, která se konala ve středu 31.03.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality bychom Vám rádi krátce shrnuli nejaktuálnější informace z Poslanecké sněmovny, konkrétně průběh 85. schůze Výboru pro zdravotnictví PSP, která se konala ve středu 31.03.2021.

Prvním bodem programu bylo projednání velké novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk č. 992). Středobodem bylo tentokrát projednání pozměňovacích návrhů, které poslanci předložili, přičemž z těchto 16 pozměňovacích návrhů bylo schváleno 11, další 4 pozměňovací návrhy neprošly a obsáhlý pozměňovací návrh poslance Válka byl vzat zpět (z důvodu částečného překryvu s jiným pozměňovacím návrhem) a po jeho úpravě dojde k jeho předložení v rámci druhého čtení.

Úspěšných bylo všech osm pozměňovacích návrhů poslankyně Adámkové. Tj. začlenění zmocňovacího ustanovení pro Ministerstvo zdravotnictví v oblasti stanovování pravidel určujících výši odečítaných obchodních přirážek do zákona tak, aby současná flexibilní praxe byla zachována (PN č. 1), dále úprava vstupu generik a biosimilárních léčiv do systému úhrad (PN č. 2), zavedení oznamovací povinnosti obcí pro vymáhání regresních náhrad zdravotními pojišťovnami (PN č. 3), úprava přestupků při porušení oznamovací povinnosti (PN č. 4), dva pozměňovací návrhy týkající se očkování (PN č. 5 a 6), předepisování diabetických proužků (PN č. 7) a komplexní pozměňovací návrh obsahující definice a další upřesnění.

Úspěšné byly dále i pozměňovací návrhy týkající se rozšíření hrazeného očkování proti chřipce pro zdravotnické pracovníky (PN č. 9), pozměňovací návrh zachovávající současnou hranici 30 mil. Kč jako limit pro zkrácenou revizi podle § 39p, namísto navrhovaného limitu 20 mil. Kč (PN č. 10) a tzv. dispenzační taxa (PN č. 12), která má za cíl podpořit zejména malé lékárny.

Neúspěšné byly naopak pozměňovací návrhy upravující kompetence porodních asistentek, doplatků v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, financování pacientských organizací zdravotními pojišťovnami a konečně odstranění ustanovení o povinnosti lékáren vykazovat léčivé přípravky ve výši uvedené v dohodě o nejvyšší ceně uzavřené mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem rozhodnutí o registraci.

Výbor pro zdravotnictví pak přijal usnesení, dle kterého doporučuje Poslanecké sněmovně schválit návrh novely ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Jako doprovodné usnesení byla přijata výzva Výboru adresovaná MZ ČR k předložení návrhu metodiky k posuzování žádosti o úhradu léčivých přípravků určených k léčbě vzácných onemocnění podle § 39da této novely, a to před jejím druhým čtením.

Velice krátce pak byl projednán i návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, k němuž byl předložen pouze jeden technický pozměňovací návrh. Výbor pro zdravotnictví následně přijal usnesení, kterým doporučil Poslanecké sněmovně schválení tohoto zákona projednávaného jako sněmovní tisk č. 1163 a následně i sněmovního tisku č. 1164, který novelizuje související zákony.

Všechny zmiňované sněmovní tisky bude následně plénum Poslanecké sněmovny projednávat v druhém čtení. O dalším průběhu legislativního procesu těchto sněmovních tisků Vás budeme samozřejmě informovat.

S úctou,

Libor Štajer a Lenka Vlková