Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás prostřednictvím této aktuality stručně informovat o nejnovějším vývoji legislativního procesu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ve čtvrtek 13.05.2021 projednal Výbor pro zdravotnictví PSP sněmovní tisk č. 992, jehož druhé čtení proběhlo 21.04.2021.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás prostřednictvím této aktuality stručně informovat o nejnovějším vývoji legislativního procesu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ve čtvrtek 13.05.2021 projednal Výbor pro zdravotnictví PSP sněmovní tisk č. 992, jehož druhé čtení proběhlo 21.04.2021.

Po úvodním slovu ministra zdravotnictví jednotliví poslanci v rámci diskuze požádali o podporu jimi předložených pozměňovacích návrhů. Středem pozornosti této krátké rozpravy byla zejména navrhovaná obligatorní forma spolku pro pacientské organizace, rozsáhlejší diskuze se však nekonala.

Následně Výbor zaujímal stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, která budou před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích na schůzi Poslanecké sněmovny vždy sdělena, stejně jako stanovisko Ministerstva zdravotnictví. Tato stanoviska Výboru mají však pouze doporučující povahu, skutečně relevantní bude až hlasování pléna Poslanecké sněmovny.

V závěru schůze Výbor přijal usnesení, kterým doporučil Poslanecké sněmovně přijmout zákon a hlasovat o pozměňovacích návrzích v pořadí jím navrženém. Sněmovní tisk tak nyní poputuje do třetího čtení, ve kterém budou poslanci hlasovat o předložených pozměňovacích návrzích i o schválení novely jako celku, věcné změny již nebudou možné (za tímto účelem by muselo dojít k vrácení sněmovního tisku zpět do 2. čtení). V případě, že Poslanecká sněmovna návrh zákona schválí, poputuje (ve znění schválených pozměňovacích návrhů) do Senátu. Třetí čtení sněmovního tisku č. 992 je zařazeno na pořad 104. schůze Poslanecké sněmovny, která se koná od 25.05.2021.

Přehled legislativního procesu, včetně všech přijatých usnesení a pozměňovacích návrhů naleznete ZDE.

Legislativní proces pro Vás budeme samozřejmě i nadále sledovat a o všem Vás neprodleně informovat.

S úctou,

Libor Štajer a Antonín Valuš