Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi krátce informovali o aktuálním vývoji legislativního procesu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi krátce informovali o aktuálním vývoji legislativního procesu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Předmětná novela, tj. sněmovní tisk č. 992, byla zařazena na pořad schůze Výboru pro zdravotnictví konané 17.02.2021 poté, co 26.01.2021 prošla prvním čtením v rámci 79. schůze Poslanecké sněmovny. Po shrnutí jejího obsahu ministrem zdravotnictví se slova ujala paní poslankyně Adámková, zpravodajka tohoto sněmovního tisku a předsedkyně výboru, která informovala o schématu projednávání této novely. Nejbližší a zcela zásadní událostí, která se této novely týče, je avizovaný „Velký kulatý stůl“, který se bude konat 17.03.2021. K aktivní účasti vyzývala paní poslankyně všechny angažované subjekty, tj. vedle zástupců pojišťoven také např. pacientské organizace či poskytovatele zdravotních služeb.

Cílem Velkého kulatého stolu je důkladné prodiskutování této novely, případně předložených pozměňovacích návrhů či dalších úprav tak, aby legislativní proces následně proběhl hladce a bylo možné návrh zákona postoupit Senátu již před začátkem letních prázdnin. Druhé čtení je podle současného časového schématu plánováno na duben 2021, třetí čtení pak na květen 2021.

Do konání tohoto Velkého kulatého stolu, tj. do 17.03.2021 je projednávání sněmovního tisku č. 992 přerušeno.

Další průběh legislativního procesu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění pro Vás samozřejmě budeme i nadále pečlivě sledovat.

S úctou, 

Libor Štajer a Lenka Vlková