Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás prostřednictvím této aktuality stručně informovat o aktuálním stavu legislativního procesu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který pro Vás a Vaši orientaci bedlivě sledujeme, neb si uvědomujeme, že jste se již ve spletitosti legislativního procesu i díky opakovaném odkládání projednání mohli ztratit.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás prostřednictvím této aktuality stručně informovat o aktuálním stavu legislativního procesu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který pro Vás a Vaši orientaci bedlivě sledujeme, neb si uvědomujeme, že jste se již ve spletitosti legislativního procesu i díky opakovaném odkládání projednání mohli ztratit.


Třetí čtení sněmovního tisku č. 992 je stále na pořadu 104. schůze Poslanecké sněmovny, avšak k jeho projednání doposud nedošlo. Schůze byla totiž v pátek 04.06.2021 přerušena, a to až do úterý 15.06.2021. Podle aktuálního návrhu pořadu schůze tak projednání tohoto sněmovního tisku připadá v úvahu buď ve středu 16.06.2021, nebo případně v pátek 18.06.2021.

Avšak považujeme za důležité, abyste co nejdříve po případném projednání, a ještě před prázdninami, obdrželi úplné a skutečně přesné informace o obsahu novely, která pravděpodobně bude 3. čtení schválena (a to i ve světle několika pozměňovacích návrhů). Proto s velkým předstihem pro Vás plánujeme na téma této velké komplexní novely WEBINÁŘ, a to na 24.06.2021 dopoledne.


V rámci tohoto webináře důkladně probereme dopady navrhované úpravy, četných pozměňovacích návrhů, ale i aktuální rozhodovací praxi Ústavu, ministerstva i soudů.

Bližší informace a podrobnější program ke shora zmiňovanému webináři i novinky z legislativního procesu „48ky“ Vám samozřejmě oznámíme hned, jak to bude možné, jakmile se legislativní proces k novele dále posune a bude projednána ve třetím čtení, a budeme tak znát i výsledky hlasování o načtených pozměňovacích návrzích.

S úctou,

Libor Štajer a Lenka Vlková