V návaznosti na četné dotazy ohledně úplného znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se zapracovanými změnami, které přináší „velká novela“ nedávno vyhlášená ve Sbírce zákonů, Vám v příloze této aktuality přinášíme úplné znění  zákona „48/1997“ účinného od 01.01.2022.

Pokud byste měli k uvedené novele jakékoli otázky, s důvěrou se na nás můžete obrátit. Současně si Vám dovolujeme připomenout možnost zajištění čistě interního semináře (či webináře) připraveného ryze pro účely Vaší společnosti, v jehož rámci Vás na příchod nové právní úpravy a s ní spojených novinek a změn důkladně připravíme. Výhodou těchto interních školení je pak zejména to, že se v jejich rámci můžeme konkrétněji zaměřit na vybrané aspekty novely s přihlédnutím k odbornému zaměření Vaší společnosti, a můžeme se tak soustředit na témata, která jsou pro Vás skutečně stěžejní.