Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že Ústavní soud svým usnesením dne 30. března 2011 odmítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení části šesté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že Ústavní soud svým usnesením dne 30. března 2011 odmítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení části šesté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Návrh Nejvyššího správního soudu Ústavní soud odmítl pro zjevnou neopodstatněnost. Další podrobnosti, v případě, že budou mít vliv na stávající systém stanovení cen a úhrad zašleme po uveřejnění usnesení Ústavního soudu. V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer