Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás velmi aktuálně informovat, že na včerejším (tedy 05. září 2018) odpoledním jednání zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny byl projednán návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která zavede novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků na poukaz.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás velmi aktuálně informovat, že na včerejším (tedy 05. září 2018) odpoledním jednání zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny byl projednán návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která zavede novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků na poukaz.

Novela byla připravena Ministerstvem zdravotnictví v návaznosti na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15 z roku 2017, kterým došlo ke zrušení dosavadní úpravy úhrad zdravotnických prostředků na poukaz s účinností od 01.01.2019. Čas potřebný pro přijetí nové právní úpravy se tak rychle krátí.

Novela je projednávána pod číslem tisku 199/0 a její návrh je dostupný zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=199&CT1=0.

Na včerejším jednání zdravotního výboru se projednávaly poslanecké pozměňovací návrhy, kdy stěžejním tématem projednávání byly úhrady vozíků a bionických protéz. Zákon jako celek byl výborem doporučen ke schválení na plénu Poslanecké sněmovny.

Nyní bude pokračovat projednávání návrhu opět v plénu Poslanecké sněmovny, kde se bude konat jeho druhé čtení, které by mělo po krátkých sněmovních prázdninách proběhnout 18. září 2018. O dalším průběhu projednávání této přelomové normy zavádějící nová pravidla úhrad zdravotnických prostředků na poukaz Vás opět budeme aktuálně informovat.

V případě, že by bylo cokoliv třeba dále vysvětlit či upřesnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer